Jak zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

Ciągłe wykorzystywanie przez przemysł motoryzacyjny procesów produkcyjnych just-in-time (JIT) sprawiło, że sprawne i niezawodne łańcuchy dostaw stały się niezbędne. Połączenie różnych partnerów handlowych z całego świata, z których każdy ma własny zestaw preferencji, priorytetów i technik, również sprawia, że optymalizacja ma kluczowe znaczenie dla efektywności łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej. 

Niestety, złożoność globalnego łańcucha dostaw oraz zakłócenia spowodowane zarówno Brexitem, jak i COVID-19 przyczyniły się do rosnącej liczby wyzwań związanych z łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej. Ponadto rosnący popyt na pojazdy hybrydowe i elektryczne (EV) dodatkowo skomplikował sprawy, wymuszając wprowadzenie na pokład nowych partnerów z łańcucha dostaw.

Nawet liderzy branży doświadczają opóźnień, co oznacza, że procesy zapewniające terminowe dostawy zgodnie z wymaganiami konsumentów mają kluczowe znaczenie. W związku z tym, aby zachować zwinność i konkurencyjność, konieczne jest skupienie się na optymalizacji strategii łańcucha dostaw samochodów.

W tym artykule rozważymy pięć sposobów, w jaki branża może zapewnić, że łańcuchy dostaw są obsługiwane z maksymalną wydajnością. Zacznijmy.

Znaczenie zoptymalizowanego łańcucha dostaw

Gdy spojrzymy na wyzwania, jakie COVID-19 postawił przed całym szeregiem branż, znaczenie optymalizacji mówi samo za siebie. Globalne łańcuchy dostaw po prostu nie mogą funkcjonować bez płynnych operacji, które pozwalają menedżerom łańcucha dostaw przewidywać i reagować na nieoczekiwane zdarzenia. 

Badania wykazały również, że 79% firm z wysokowydajnymi łańcuchami dostaw osiąga wzrost przychodów większy niż średnia w ich branży, co pokazuje znaczenie optymalizacji łańcucha dostaw dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Dla przemysłu motoryzacyjnego osiągnięcie poziomu optymalizacji, który mógłby pomóc w złagodzeniu szacowanego na 60 miliardów dolarów globalnego niedoboru chipów, który wciąż powoduje problemy na liniach produkcyjnych, jest koniecznością. Odchudzona logistyka, wgląd w rynek i zwiększona widoczność to jedne z korzyści płynących z optymalizacji, które zapewniają producentom motoryzacyjnym, producentom OEM i dostawcom znacznie lepsze możliwości dostępu do szacowanego przez ekspertów 9% wzrostu rynku.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Znaczące zmiany w przemyśle motoryzacyjnym mogą sprawiać wrażenie, że optymalizacja jest bardziej niż kiedykolwiek niedostępna. Jednak te ciągłe wyzwania podkreślają znaczenie pozytywnych zmian i stanowią zachętę do położenia większego nacisku na optymalizację. 

Na szczęście istnieje wiele sposobów, dzięki którym menedżerowie łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej mogą usprawnić przepływ części poprzez optymalizację procesów. Przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej skutecznych i prostych do wdrożenia w celu uzyskania szybkich rezultatów. 

1. Stosowanie elektronicznej wymiany danych

Jedną z najskuteczniejszych metod, jakie przemysł motoryzacyjny może zastosować w celu zwalczania problemów, które nękają operacje łańcucha dostaw, jest wdrożenie elektronicznej wymiany danych (EDI).

EDI to wymiana dokumentów biznesowych pomiędzy komputerami, która umożliwia swobodny przepływ informacji pomiędzy różnymi firmami w jednym łańcuchu dostaw. Do wielorakich zalet wdrożenia EDI w ramach łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej należą:

 • Wyższe poziomy wydajności
 • Zwiększona widoczność łańcucha dostaw
 • Uproszczone procesy
 • Większa elastyczność

Ulepszone planowanie i uproszczona komunikacja, które są możliwe dzięki EDI, są szczególnie przydatne w kontekście zapasów JIT stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Niestety, problemy związane ze starszym EDI, w tym skomplikowane procesy przyjęcia na pokład oraz niemożność dostosowania się do pełnego zakresu standardów i protokołów EDI, utrudniły jego potencjał optymalizacji w całym łańcuchu dostaw.

Nie oznacza to, że nie warto korzystać z EDI, jeśli chce się zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w celu poprawy wyników biznesowych. Raczej, że współczesne wyzwania wymagają nowoczesnych rozwiązań. 

W Data Interchange, w odpowiedzi na braki w dotychczasowym EDI, opracowaliśmy nowe rozwiązanie, które określamy jako EDI-jako-usługa. Poprzez dostosowanie do różnych standardów i protokołów, nasz XXI-wieczny system EDI umożliwia sprawny proces wdrażania partnerów niezależnie od ich wcześniejszego doświadczenia w zakresie EDI. Dzięki temu dostawcy mogą zacząć otrzymywać, przetwarzać i tworzyć dokumenty EDI znacznie szybciej niż było to możliwe w przypadku starszych rozwiązań.

Ponadto wdrożenie usług zarządzanych umożliwia partnerom opracowanie dostosowanego hybrydowego rozwiązania EDI, które spełnia specyficzne wymagania ich łańcucha dostaw. Co więcej, nasz zespół dostarcza EDI-jako-usługę, pomagając zapewnić, że system działa bezproblemowo przez cały czas, a także łącząc się z klientami i dostawcami, aby zapewnić, że wiadomości EDI są wysyłane w prawidłowym formacie.

2. Wdrożenie narzędzi analitycznych

Proaktywna i predykcyjna analityka pomaga producentom samochodów lepiej zarządzać wydajnymi i precyzyjnymi zapasami JIT, o których mówiliśmy powyżej. Ponadto zharmonizowane bazy danych analitycznych są kluczem do zarządzania operacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Obejmuje to nie tylko optymalizację zapasów, ale także elastyczność usług, dostawy na żądanie i świadome inwestycje w nowe modele, takie jak pojazdy elektryczne. 

Niestety, dostęp do ogromnych ilości danych może przytłoczyć, zanim zostaną one wykorzystane do optymalizacji procesów łańcucha dostaw. W związku z tym niezbędne są systemy, które upraszczają zarządzanie i nadzór nad kluczową analityką.

3. Wdrożenie sztucznej inteligencji

Skuteczne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) może potencjalnie umożliwić przemysłowi motoryzacyjnemu rozpoczęcie automatyzacji zarządzania magazynem i zapasami. Pozwala to na uwolnienie czasu i zasobów, które można następnie skierować gdzie indziej, aby zwiększyć efektywność całej organizacji. 

Ponadto systemy, które wykorzystują analitykę predykcyjną i uczenie maszynowe (ML), mogą w znacznym stopniu usprawnić procesy planowania i podejmowania decyzji.

4. Wspieranie produktywnych relacji z dostawcami

Wzajemnie korzystne i oparte na współpracy relacje z partnerami w łańcuchu dostaw są niezbędne do usprawnienia procesów łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, a można je osiągnąć dzięki zarządzaniu relacjami z dostawcami (SRM). Wdrożenie SRM pomaga określić wydajność i wkład każdego partnera handlowego w następujących krokach:

 1. Kategoryzacja partnerów w kolejności znaczenia dla ogólnego sukcesu.
 2. Wykorzystanie wglądu w dane do opracowania strategii dla dostawców, aby pomóc w budowaniu udanych, długoterminowych relacji poprzez zwiększenie zaufania i prostą komunikację.
 3. Wdrażanie strategii SRM podczas monitorowania w celu zapewnienia natychmiastowego rozpoznania braków.

Ze względu na scentralizowaną komunikację, jaką umożliwia w ramach łańcuchów dostaw, EDI-as-a-Service pomaga zapewnić skuteczne SRM. Ponadto, EDI-as-a-Service może przenieść SRM na wyższy poziom poprzez:

 • Zwiększenie widoczności łańcucha dostaw, ułatwiające zrozumienie wkładu dostawców.
 • Umożliwienie efektywnej dwukierunkowej komunikacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.
 • Połączenie komunikacji, widoczności i automatyzacji w celu zwiększenia kontroli i redukcji kosztów.

Korzyści te łączą się w celu zapewnienia zwiększonej współpracy, co skutkuje silniejszym, bardziej efektywnym partnerstwem strategicznym w całym łańcuchu dostaw.

5. Koncentracja na zwinnych łańcuchach dostaw

Zwinne łańcuchy dostaw zdolne do reagowania na zakłócenia mają zdolność do łagodzenia i przezwyciężania utraconej produkcji, która nęka przemysł motoryzacyjny od początku pandemii. Reagujące procesy dostaw powinny być teraz priorytetem w obliczu nowych wyzwań, takich jak:

 • Pojawienie się różnych dostawców w świetle ewolucji EV.
 • Wymagania dotyczące alternatywnych tras, ponieważ niedobory dostaw i opóźnienia związane z Brexitem kładą kres istniejącym partnerstwom.
 • Pogoń za nowymi liniami biznesowymi, takimi jak handel internetowy, EV i rozwój technologiczny.

Dzięki szybkim procesom wdrażania i komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw, EDI-as-a-Service stanowi adaptacyjną i elastyczną alternatywę dla dotychczasowych nieelastycznych procesów. 

Ponadto element usług zarządzanych w ramach EDI-as-a-Service otwiera drzwi do wiodącego w branży doświadczenia. Obejmuje to niestandardowe mapowanie ED I, które umożliwia konwersję wielu standardów EDI do formatów wewnętrznych, które integrują się z istniejącymi systemami. Te niestandardowe mapy EDI mogą pomóc tradycyjnym firmom motoryzacyjnym radzić sobie z nowymi dostawcami, takimi jak ci, którzy dostarczają na przykład komponenty do pojazdów elektrycznych, z ograniczonym doświadczeniem w branży. 

Sugerowana lektura: Aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu zwinnego łańcucha dostaw, sprawdź nasz bezpłatny eBook -. Zwinny łańcuch dostaw

Nowoczesne rozwiązanie dla nowoczesnych łańcuchów dostaw

Jak widać powyżej, istnieje wiele sposobów, w jakie przemysł motoryzacyjny może szukać optymalizacji procesów łańcucha dostaw w celu poprawy wydajności. Oprócz oferowania własnego, unikalnego zestawu korzyści w łańcuchu dostaw, wdrożenie EDI uzupełnia szereg innych metod, które firmy mogą zastosować w celu poprawy wyników łańcucha dostaw.

Nawet przy ogromnym potencjale EDI w kontekście optymalizacji procesów łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, staranny wybór odpowiedniego dostawcy EDI i rozwiązania jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Podczas gdy starsze EDI zapewnia wyraźne korzyści dla firm, globalne łańcuchy dostaw w branży motoryzacyjnej wymagają aktualnego rozwiązania. Tu właśnie może pomóc EDI-as-a-Service.
Nasze nowoczesne podejście do EDI sprawia, że pełna widoczność łańcucha dostaw staje się rzeczywistością, ułatwia bardziej zwinne relacje z dostawcami oraz zapewnia opłacalny sposób obserwacji i nadzorowania operacji w łańcuchu dostaw. Efektem końcowym są większe możliwości w zakresie efektywności, reinwestycji i optymalizacji. Przekonaj się sam, jak Twoja firma może uzyskać dostęp do tych i innych korzyści, rozmawiając z ekspertem już dziś.

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Porozmawiaj z ekspertem
  Firma Epicor ceni sobie prywatność użytkowników. Warunki korzystania z witryny internetowej.

  ARTYKUŁY POWIĄZANE

  ANSI X12 EDI 846 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  855 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użyciaPrzejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  Przejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  EDI 940 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 865 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4987: struktura, korzyści i przypadki użycia

  Najlepsi dostawcy rozwiązań EDI w 2024 roku

  ANSI X12 EDI 850 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4938: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELJIT T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELFOR T: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4915

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4905

  Zestawy T | ANSI X12 810

  Jak zoptymalizować integrację systemów EDI i ERP?

  Zestawy T | ANSI X12 997

  T-Set | EDIFACT INVOIC

  T-Set | EDIFACT DESADV

  Odkrywanie usług EDI w chmurze w ERP: Architektura, bezpieczeństwo i skalowalność

  Wyjaśnienie VDA: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie ANSI X12: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie EDIFACT: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Potęga Web EDI dla globalnych łańcuchów dostaw

  Jak w pełni wykorzystać możliwości AS2

  Jak EDI upraszcza transakcje w sektorze produkcyjnym

  Dlaczego łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga połączenia OFTP2?

  Trendy w cyfrowym łańcuchu dostaw wpływające na rok 2023 i kolejne lata

  Jak zarządzać złożonością globalnego łańcucha dostaw

  Jak pokonać ryzyko związane z łańcuchem dostaw

  Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw w 2023 roku?

  Jak ulepszyć strategię łańcucha dostaw

  Dlaczego skalowalny EDI jest niezbędny do szybkiego rozwoju firmy

  Jak wybrać właściwy protokół przesyłania plików EDI

  Wprowadzenie do OFTP2 (Odette File Transfer Protocol)

  Jakie są koszty wdrożenia EDI?

  Co to jest PEPPOL?

  Przewodnik po protokołach EDI

  Koszty EDI VAN: Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

  Ile kosztuje EDI?

  Jak działają rozwiązania EDI on-premise?

  Nasz plan w Data Interchange, aby zmienić EDI i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Integracja EDI z systemem ERP

  In-house vs Managed Service EDI

  Czym jest integracja API? I jak wpływa na EDI?

  Epicor przejmuje dostawcę EDI Data Interchange

  6 korzyści z EDI w branży logistycznej

  4 wyzwania stojące przed branżą logistyczną i jak je pokonać

  Rozwiązywanie problemów łańcucha dostaw w branży logistycznej

  Najlepsze praktyki integracji B2B EDI w 2023 r.

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI w 2022 r.

  Trendy w analityce łańcucha dostaw w 2022 r.

  Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Wykorzystaj wzrost rynku

  Ogłoszenie: Andrew Filby zostaje dyrektorem generalnym Data Interchange

  7 zalet EDI w przemyśle motoryzacyjnym

  Oczekiwania konsumentów powodują zapotrzebowanie na zintegrowane dane

  Pandemiczne wyzwania związane z łańcuchem dostaw zwiększają presję

  EDI ułatwione dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przezwyciężenie problemów z widocznością łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

  Złożone problemy łańcucha dostaw i proste rozwiązania

  Elastyczność łańcucha dostaw: Dlaczego Twoi klienci jej potrzebują

  5 Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie wydajnością dostawców na nowo wyobrażone w 2023 r.

  Jak połączyć pojawiające się trendy technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Poznaj zespół: Marketing

  Najlepsze praktyki zarządzania dostawcami po COVID-19

  Przyszłość EDI: spojrzenie poza rok 2025

  Trzy najważniejsze wymagania dotyczące wymiany danych w łańcuchu dostaw

  Zalety EDI w E-Commerce: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną online w 2021 roku

  Kurs na temat standardów branżowych EDI: ANSI x12 vs EDIFACT vs OFTP i więcej

  Czym jest mapowanie EDI?

  Czym jest EDI: Historia i przyszłość elektronicznej wymiany danych

  Przyszłość łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie relacjami z dostawcami: Jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki

  Jak EDI-as-a-Service zmienia najlepsze praktyki łańcucha dostaw w 2021 roku

  Agile Supplier Onboarding: Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w niepewnych czasach

  Wpływ nieudanego EDI na łańcuch dostaw

  Rozwiązania EDI w chmurze vs. rozwiązania stacjonarne

  Porównanie różnych typów EDI

  5 najczęstszych problemów z implementacją EDI i jak je rozwiązać

  Czy Twoje dokumenty EDI są gotowe na nową granicę celną UE/UK?

  Wyzwania związane z integracją B2B

  EDI vs API: Zmniejsz luki w łączności B2B

  Dziesięć rzeczy, których należy szukać u dostawcy usług zarządzanych EDI

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020 r.

  Logicalis i Data Interchange - partnerstwo dla sukcesu

  EDI - usługa integracji danych krytyczna dla sukcesu biznesowego

  Połączenie sił z SnapLogic: połączenie wiodących na rynku rozwiązań iPaaS i EDI

  Dołączenie do wymiany danych: Moje doświadczenie z blokadą

  Data Interchange ogłasza strategiczne partnerstwo z firmą SmarterPay

  Szybki dostęp do nowych partnerów handlowych dla obsługi COVID-19

  Utrzymanie łańcucha dostaw w ruchu

  Nasze rozwiązanie Web EDI zyskuje nowe oblicze

  Coronavirus: Nasz plan ciągłości działania

  Z miłością od Data Interchange ♥

  Nowa dekada, odnowione ambicje i następne pokolenie

  Brexit i EDI

  Data Interchange przekształca usługę wsparcia technicznego w celu poprawy doświadczenia klienta.

  Wywiad: Aktualizacja informacji o nowym prezesie Data Interchange, Robercie Steinerze

  Data Interchange powołuje Roberta Steinera na stanowisko dyrektora generalnego

  Komunikaty MQ za pośrednictwem ENX - Renault

  Pięć kluczowych pytań do dostawcy EDI

  Wymiana danych na konferencji Odette 2018

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI

  Usprawnienie EDI i uwolnienie wzrostu

  EDI: czynnik zwiększający wydajność łańcucha dostaw

  Wycofanie kosztów z łańcucha

  Użytkownicy niebędący użytkownikami EDI zatrzymani w poczcie

  Ponad 41% firm zagrożonych bez EDI

  Konsolidacja dostawców VAN

  Zwiększ widoczność i wydajność logistyki łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom integracyjnym B2B firmy Data Interchange

  Data Interchange zdobywa nagrodę dla dużego przedsiębiorstwa roku

  Data Interchange uruchamia nowy Portal Wsparcia

  Data Interchange będzie prezentować naszą ofertę rozwiązań EDI oraz promować korzyści płynące z MMOG/LE

  Metaldyne otrzymuje specjalne wyróżnienie od Forda już 11 rok z rzędu

  5 powodów, dla których warto przejść na usługi zarządzane przez EDI

  Data Interchange do zasilania QAD Managed EDI On Demand