Odkrywanie usług EDI w chmurze w ERP: Architektura, bezpieczeństwo i skalowalność

Integracja ERP i EDI ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnych operacji biznesowych. EDI ułatwia wymianę informacji między firmą, partnerami w łańcuchu dostaw i klientami. ERP organizuje te informacje, aby kierować i komunikować wewnętrzne operacje biznesowe. Błędy, opóźnienia i ręczne procesy mogą zakłócić ten przepływ informacji, szkodząc planowaniu, wydajności i dostawom. 

Tradycyjne integracje EDI/ERP stawiają na Twojej drodze złożone techniczne przeszkody. Wiele firm zwróciło się do chmury w poszukiwaniu odpowiedzi, co stało się łatwiejsze dzięki przyjęciu technologii open-source. Chmura stawia jednak własne wyzwania, a mianowicie: 

 1. Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Chociaż dostawcy usług w chmurze stosują rygorystyczne środki bezpieczeństwa, żaden system nie jest odporny na naruszenia. W zależności od branży, wymagania dotyczące przechowywania i obsługi danych mogą podlegać określonym przepisom (takim jak RODO i HIPAA), z którymi rozwiązanie chmurowe musi być zgodne.
 2. Interoperacyjność: Integracja systemu opartego na chmurze z innymi istniejącymi systemami wewnętrznymi lub opartymi na chmurze może być trudna, zwłaszcza jeśli pochodzą one od różnych dostawców.
 3. Ukryte koszty: Chociaż rozwiązania chmurowe mogą być bardziej opłacalne, istnieją również ukryte koszty. Mogą one obejmować koszty związane z migracją danych, zapotrzebowaniem na przepustowość sieci lub usługami premium.

W tym artykule dowiemy się, jak ominąć te pułapki, jednocześnie przyjmując strategiczną zmianę w planowaniu przedsiębiorstwa i zarządzaniu łańcuchem dostaw poprzez skuteczne połączenie systemów EDI i ERP w chmurze. Zacznijmy od początku. 

Zrozumienie usług EDI w ERP: Architektura

Architektura integracji EDI z ERP obejmuje złożoną sieć wymiany danych, przechowywania i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Co najważniejsze, należy wziąć pod uwagę: 

 • Przetwarzanie danych: EDI odpowiada za przekształcanie dokumentów biznesowych do ustandaryzowanego formatu. Ta jednolitość pozwala na efektywne przetwarzanie i integrację danych przez systemy ERP.
 • Przechowywanie danych: Przetworzone dane są następnie przechowywane na platformach ERP. Często oparte na chmurze, środowiska te ułatwiają łatwy dostęp, wyszukiwanie i analizę danych.
 • Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Aby zapobiec dezaktualizacji zestawów danych, należy upewnić się, że zmiany wprowadzone na jednym końcu są niemal natychmiast odzwierciedlane we wszystkich powiązanych funkcjach, zapewniając spójny krajobraz danych.

Jak wygląda dobro

Dobrze funkcjonujący zintegrowany system EDI i ERP to więcej niż suma jego części. Zwiększa on efektywność operacji, zapewniając jednocześnie dodatkowe korzyści:

 • Bezproblemowa integracja: Przede wszystkim taki system zapewnia nieprzerwane, wydajne połączenie między ERP i EDI. Obejmuje to uwzględnienie kompatybilności z różnymi formatami danych, protokołami transferu i środkami bezpieczeństwa.
 • Minimalna obsługa ręczna: Wykorzystując możliwości oparte na chmurze, systemy te zmniejszają potrzebę ręcznej interwencji, zwiększając w ten sposób wydajność i zmniejszając ryzyko błędów.
 • Interoperacyjność: Należy upewnić się, że systemy oparte na chmurze mogą być zintegrowane z istniejącą technologią, w szczególności ze starszymi systemami lokalnymi. Partner EDI może pomóc w ocenie istniejącego stosu technologii i zbudować wszelkie wymagane integracje na zamówienie. 

Bezpieczeństwo danych: Ochrona łańcucha dostaw

Bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie dla każdej migracji do chmury. Wiąże się to z dużymi stratami finansowymi i wizerunkowymi. Jeśli jednak zostanie to zrobione prawidłowo, usunięcie ręcznych kroków może w rzeczywistości poprawić bezpieczeństwo, pomagając zapobiec naruszeniu danych i zapewnić zgodność z przepisami. 

Jak więc chronić swoje dane? Oto kilka najlepszych praktyk:

 • Szyfrowanie: Szyfrowanie danych w trakcie ich przesyłania i przechowywania stanowi dodatkową warstwę ochrony.
 • Kontrola dostępu użytkowników: Ograniczenie tego, kto może uzyskać dostęp do jakich danych, może nie tylko zapobiec wewnętrznym wyciekom, ale także zmniejszyć powierzchnię potencjalnych ataków.
 • Regularne audyty: Audyt środków bezpieczeństwa może pomóc zidentyfikować wszelkie potencjalne słabości i proaktywnie je wyeliminować.

Jak wygląda dobro

Bezpieczeństwo danych powinno wykraczać poza reagowanie na zagrożenia i uprzedzanie potencjalnych kwestii bezpieczeństwa. Oznacza to: 

 • Działania proaktywne: Wysoko funkcjonujące systemy stale monitorują nietypową aktywność, umożliwiając wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym.
 • Zaawansowane protokoły bezpieczeństwa: Obejmuje to stosowanie najnowocześniejszych metod szyfrowania i ciągłe ich aktualizowanie zgodnie z postępem technologicznym.
 • Zgodność z przepisami: Najlepsze rozwiązania nie tylko spełniają, ale i przewyższają wymogi regulacyjne, zapewniając spokój ducha i pewność, że dane są odpowiednio chronione.

Oczywiście wszystkie te wymagania są specyficzne dla charakteru i profilu ryzyka Twojej firmy. Potrzebujesz partnerów, którzy poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i potrafią dopasować się do Twoich potrzeb. 

Skalowalność i wpływ na koszty: Dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych

Ogólnie rzecz biorąc, skalowalność jest ważnym czynnikiem motywującym do korzystania z chmury. Chmura umożliwia rozszerzenie lub ograniczenie dostępu do infrastruktury i oprogramowania za naciśnięciem jednego przycisku. Nie inaczej jest w przypadku opartych na chmurze systemów EDI i ERP. Co więcej, zintegrowany i zaawansowany system EDI i ERP zapewnia dodatkowe możliwości krytyczne dla skalowania operacji biznesowych, w szczególności:    

 • Elastyczność łańcucha dostaw: Wraz z rozwojem firmy może zaistnieć potrzeba przyjęcia nowych partnerów w łańcuchu dostaw. Oparty na chmurze system EDI może obsługiwać różne typy formatów EDI, umożliwiając łatwą integrację z nowymi dostawcami i partnerami.
 • Elastyczność operacyjna: Oparte na chmurze systemy ERP zapewniają elastyczną bazę, na której można skalować w górę lub w dół przechowywanie danych, dostęp i funkcje w celu dostosowania do zmian w łańcuchu dostaw, eliminując potrzebę czasochłonnych i kosztownych przeglądów infrastruktury.

Co ważne, modele płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem (pay-as-you-go) oferowane przez wiele usług opartych na chmurze pozwalają bezpośrednio skorelować koszty z użytkowaniem, zapewniając, że nie poniesiesz nadmiernych wydatków na usługi, których nie potrzebujesz.

Jak wygląda dobro

Jak zatem wygląda skalowalne i opłacalne rozwiązanie?

 • Adaptacyjna infrastruktura: Oznacza to solidną, elastyczną infrastrukturę, która dostosowuje się w miarę rozwoju lub kurczenia się firmy. Łatwość modyfikowania usług w celu dopasowania ich do bieżących potrzeb jest kluczowym atrybutem dobrego rozwiązania.
 • Kalkulacja kosztów oparta na wykorzystaniu: Najlepsze rozwiązania oferują modele kalkulacji kosztów oparte na wykorzystaniu, zapewniając, że opłaty są naliczane tylko za wykorzystaną pojemność. Pozwala to kontrolować budżet przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności operacyjnej.
 • Przejrzyste ceny: Oprócz kosztów opartych na zużyciu, wszyscy dostawcy powinni być w stanie przedstawić pełny podział kosztów, w tym koszty wszelkich dodatkowych usług premium. W szczególności należy przyjrzeć się wszelkim kosztom związanym z migracją danych i różnicom cenowym między przesyłaniem i pobieraniem danych do chmury. 
 • Łatwa rozbudowa: Kluczowe znaczenie ma możliwość rozbudowy systemów w celu dostosowania ich do rozwoju firmy bez konieczności przeprowadzania gruntownych remontów lub migracji. Dostawcy wysokiej jakości będą w stanie wykazać, kiedy i gdzie jest to możliwe.  

Rozpoznanie korzyści kosztowych skalowalnych, zintegrowanych systemów EDI i ERP pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o takiej inwestycji. 

Wartość partnera EDI

Partner EDI może pomóc w poruszaniu się po złożoności integracji EDI i ERP oraz znacznie uprościć ogólne zastosowanie EDI. Przyszłość EDI zależy od jego bezpośredniej integracji z pełnym zakresem krytycznych aplikacji biznesowych. Prawidłowa integracja EDI i ERP jest podstawą sukcesu. 

W Data Interchange wbudowaliśmy rozwiązania ERP w serce naszych usług EDI. Możemy tworzyć integracje na zamówienie dla dowolnego dostawcy ERP i mamy gotowe funkcje dla SAP, Sage, Dynamics, Oracle, Netsuite i Infor. Niezależnie od używanego systemu ERP, zapewnia to:   

 • Jedno połączenie, wielu partnerów: Nasza sieć DiNet Value Added Network umożliwia zarządzanie pojedynczym połączeniem, a jednocześnie komunikację z ponad 10 000 partnerów biznesowych. Funkcja ta znacznie upraszcza zarządzanie siecią.
 • Przejrzystość i kontrola: Dzięki wbudowanej funkcji ścieżki audytu oraz zaawansowanym funkcjom analitycznym i raportowania zyskujesz pełny wgląd w wymianę danych.
 • Niezawodność: Nasze usługi przekraczają 99,95% dostępności, zapewniając nieprzerwaną transmisję wiadomości EDI.
 • Bezpieczeństwo: Możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich poufnych informacji, dzięki naszemu zaangażowaniu w szyfrowanie danych i certyfikacji ISO 27001.
 • Technologia gotowa na przyszłość: Nasze zaawansowane narzędzia oferują pulpity nawigacyjne wyposażone w funkcje filtrowania, ostrzegania i raportowania, umożliwiając firmie korzystanie z rozwijających się technologii i trendów.

Mamy doświadczenie, które pomoże Ci w integracji EDI i ERP. Jeśli jesteś gotowy, aby przejść do chmury z pewnością siebie, skontaktuj się z nami. 

1 Jak firmy B2B mogą najlepiej wdrożyć systemy ERP - Forbes

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Porozmawiaj z ekspertem
  Firma Epicor ceni sobie prywatność użytkowników. Warunki korzystania z witryny internetowej.

  ARTYKUŁY POWIĄZANE

  Przejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  EDI 940 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 865 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4987: struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 850 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4938: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELJIT T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELFOR T: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4915

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4905

  Zestawy T | ANSI X12 810

  Jak zoptymalizować integrację systemów EDI i ERP?

  Zestawy T | ANSI X12 997

  T-Set | EDIFACT INVOIC

  T-Set | EDIFACT DESADV

  Wyjaśnienie VDA: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie ANSI X12: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie EDIFACT: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Potęga Web EDI dla globalnych łańcuchów dostaw

  Jak w pełni wykorzystać możliwości AS2

  Jak EDI upraszcza transakcje w sektorze produkcyjnym

  Dlaczego łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga połączenia OFTP2?

  Trendy w cyfrowym łańcuchu dostaw wpływające na rok 2023 i kolejne lata

  Jak zarządzać złożonością globalnego łańcucha dostaw

  Jak pokonać ryzyko związane z łańcuchem dostaw

  Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw w 2023 roku?

  Jak ulepszyć strategię łańcucha dostaw

  Dlaczego skalowalny EDI jest niezbędny do szybkiego rozwoju firmy

  Jak wybrać właściwy protokół przesyłania plików EDI

  Wprowadzenie do OFTP2 (Odette File Transfer Protocol)

  Jakie są koszty wdrożenia EDI?

  Co to jest PEPPOL?

  Przewodnik po protokołach EDI

  Koszty EDI VAN: Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

  Ile kosztuje EDI?

  Jak działają rozwiązania EDI on-premise?

  Nasz plan w Data Interchange, aby zmienić EDI i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Integracja EDI z systemem ERP

  In-house vs Managed Service EDI

  Czym jest integracja API? I jak wpływa na EDI?

  Epicor przejmuje dostawcę EDI Data Interchange

  6 korzyści z EDI w branży logistycznej

  4 wyzwania stojące przed branżą logistyczną i jak je pokonać

  Najlepsi dostawcy rozwiązań EDI w 2023 r.

  Rozwiązywanie problemów łańcucha dostaw w branży logistycznej

  Najlepsze praktyki integracji B2B EDI w 2023 r.

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI w 2022 r.

  Trendy w analityce łańcucha dostaw w 2022 r.

  Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Wykorzystaj wzrost rynku

  Ogłoszenie: Andrew Filby zostaje dyrektorem generalnym Data Interchange

  7 zalet EDI w przemyśle motoryzacyjnym

  Oczekiwania konsumentów powodują zapotrzebowanie na zintegrowane dane

  Jak zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Pandemiczne wyzwania związane z łańcuchem dostaw zwiększają presję

  EDI ułatwione dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przezwyciężenie problemów z widocznością łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

  Złożone problemy łańcucha dostaw i proste rozwiązania

  Elastyczność łańcucha dostaw: Dlaczego Twoi klienci jej potrzebują

  5 Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie wydajnością dostawców na nowo wyobrażone w 2023 r.

  Jak połączyć pojawiające się trendy technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Poznaj zespół: Marketing

  Najlepsze praktyki zarządzania dostawcami po COVID-19

  Przyszłość EDI: spojrzenie poza rok 2025

  Trzy najważniejsze wymagania dotyczące wymiany danych w łańcuchu dostaw

  Zalety EDI w E-Commerce: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną online w 2021 roku

  Kurs na temat standardów branżowych EDI: ANSI x12 vs EDIFACT vs OFTP i więcej

  Czym jest mapowanie EDI?

  Czym jest EDI: Historia i przyszłość elektronicznej wymiany danych

  Przyszłość łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie relacjami z dostawcami: Jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki

  Jak EDI-as-a-Service zmienia najlepsze praktyki łańcucha dostaw w 2021 roku

  Agile Supplier Onboarding: Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w niepewnych czasach

  Wpływ nieudanego EDI na łańcuch dostaw

  Rozwiązania EDI w chmurze vs. rozwiązania stacjonarne

  Porównanie różnych typów EDI

  5 najczęstszych problemów z implementacją EDI i jak je rozwiązać

  Czy Twoje dokumenty EDI są gotowe na nową granicę celną UE/UK?

  Wyzwania związane z integracją B2B

  EDI vs API: Zmniejsz luki w łączności B2B

  Dziesięć rzeczy, których należy szukać u dostawcy usług zarządzanych EDI

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020 r.

  Logicalis i Data Interchange - partnerstwo dla sukcesu

  EDI - usługa integracji danych krytyczna dla sukcesu biznesowego

  Połączenie sił z SnapLogic: połączenie wiodących na rynku rozwiązań iPaaS i EDI

  Dołączenie do wymiany danych: Moje doświadczenie z blokadą

  Data Interchange ogłasza strategiczne partnerstwo z firmą SmarterPay

  Szybki dostęp do nowych partnerów handlowych dla obsługi COVID-19

  Utrzymanie łańcucha dostaw w ruchu

  Nasze rozwiązanie Web EDI zyskuje nowe oblicze

  Coronavirus: Nasz plan ciągłości działania

  Z miłością od Data Interchange ♥

  Nowa dekada, odnowione ambicje i następne pokolenie

  Brexit i EDI

  Data Interchange przekształca usługę wsparcia technicznego w celu poprawy doświadczenia klienta.

  Wywiad: Aktualizacja informacji o nowym prezesie Data Interchange, Robercie Steinerze

  Data Interchange powołuje Roberta Steinera na stanowisko dyrektora generalnego

  Komunikaty MQ za pośrednictwem ENX - Renault

  Pięć kluczowych pytań do dostawcy EDI

  Wymiana danych na konferencji Odette 2018

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI

  Usprawnienie EDI i uwolnienie wzrostu

  EDI: czynnik zwiększający wydajność łańcucha dostaw

  Wycofanie kosztów z łańcucha

  Użytkownicy niebędący użytkownikami EDI zatrzymani w poczcie

  Ponad 41% firm zagrożonych bez EDI

  Konsolidacja dostawców VAN

  Zwiększ widoczność i wydajność logistyki łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom integracyjnym B2B firmy Data Interchange

  Data Interchange zdobywa nagrodę dla dużego przedsiębiorstwa roku

  Data Interchange uruchamia nowy Portal Wsparcia

  Data Interchange będzie prezentować naszą ofertę rozwiązań EDI oraz promować korzyści płynące z MMOG/LE

  Metaldyne otrzymuje specjalne wyróżnienie od Forda już 11 rok z rzędu

  5 powodów, dla których warto przejść na usługi zarządzane przez EDI

  Data Interchange do zasilania QAD Managed EDI On Demand