Polityka prywatności (GDPR)

Ogólny_2

Europejska polityka prywatności Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation ("Epicor" i "my") udostępnia niniejszą Europejską Politykę Prywatności ("Polityka Prywatności"), aby pomóc użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane, w tym Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) dotyczące osób fizycznych objętych zakresem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Gromadzimy dane osobowe takich osób na różne sposoby w ramach naszej normalnej działalności biznesowej, zarówno online, jak i offline. Obejmuje to na przykład sytuacje, w których użytkownik i jego organizacja składają zamówienia lub kupują produkty lub usługi, zawierają umowy lub komunikują się z nami, odwiedzają nas na konferencjach lub targach, odwiedzają i korzystają z wersji strony www.epicor.com, które zostały utworzone dla odwiedzających z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i które łączą się z nią (łącznie "Strona"), lub komunikują się z nami drogą elektroniczną, na przykład wysyłając i odbierając wiadomości e-mail. Dane osobowe otrzymywane przez nas od klientów na podstawie umów oraz dane osobowe dotyczące pracowników nie podlegają niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają praktyki Epicor w zakresie informacji, w tym:

  • W jaki sposób firma Epicor wykorzystuje dane osobowe udostępniane jej przez użytkownika oraz dane, które firma Epicor poznaje w związku z relacjami z użytkownikiem podczas korzystania przez niego z Witryny.
  • Ewentualne dane osobowe użytkownika, które Epicor może udostępniać, oraz warunki, na jakich Epicor chroni dane osobowe użytkownika w przypadku konieczności ich udostępnienia, które zostały zebrane za pośrednictwem Witryny.
  • Jak korzystać z praw osób, których dane dotyczą, w szczególności do żądania dostępu lub zmiany lub usunięcia Danych osobowych, które otrzymujemy za pośrednictwem Witryny, a także jak korzystać z innych praw związanych z Danymi osobowymi.
  • Inne informacje na temat prywatności i firmy Epicor.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzamy te Dane Osobowe za zgodą użytkownika, w celu wykonania lub zawarcia umów z użytkownikiem, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi (prowadzenie naszych ksiąg i rejestrów, utrzymanie bezpieczeństwa i integralności tej Witryny i naszych systemów, egzekwowanie warunków i Polityki Prywatności związanej z tą Witryną i naszymi systemami, monitorowanie korzystania i wydajności tej Witryny i naszych systemów, zapewnienie jakości naszych operacji obsługi klienta oraz ulepszanie i rozwój produktów), w przypadku gdy interes użytkownika nie przeważa nad naszymi interesami, oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do produktów i usług sprzedawanych przez firmę Epicor.

Gromadzone dane i ich wykorzystanie

Niezbędne pliki cookie są konieczne do zapewnienia użytkownikowi dostępu do Witryny. Używamy takich plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.

Epicor gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na kilka sposobów i w celach wymienionych poniżej. Epicor wykorzystuje dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób opisany poniżej:

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem formularzy na stronie. Otrzymujemy dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i lokalizację), abyśmy mogli sfinalizować żądaną transakcję i odpowiedzieć na żądania użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tych celach opiera się na konieczności wykonania umowy z użytkownikiem. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Ulepszanie naszych produktów i usług. Gdy użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Witryny informacje zwrotne i inne informacje na temat naszych produktów i usług, wykorzystujemy je do opracowywania, ulepszania i doskonalenia naszych produktów i usług.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do tych celów opiera się na naszych uzasadnionych interesach. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Informacje o korzystaniu z Witryny i wysyłanych wiadomościach elektronicznych. Epicor i zaangażowani zewnętrzni dostawcy usług używają plików "cookie", sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, dzienników serwera i powiązanych technologii do gromadzenia informacji o sposobie interakcji odwiedzających z Witryną i wiadomościami wysyłanymi przez nas do poszczególnych osób (np. które strony odwiedzający przeglądają lub które wiadomości e-mail otwierają, który adres URL witryny został użyty przed odwiedzeniem Witryny), preferencjach korzystania z Witryny (np. język) oraz charakterystyce technicznej ich przeglądarek internetowych i połączenia (np. adres IP, typ przeglądarki, identyfikatory urządzeń, wersja systemu operacyjnego). Firma Epicor wykorzystuje te informacje w celu poprawy funkcjonowania Witryny, ulepszania treści wysyłanych do użytkownika oraz dostarczania mu spersonalizowanych treści i reklam w Witrynie, na innych stronach internetowych i w usługach online oraz w wiadomościach elektronicznych, jak opisano w Polityce Epicor dotyczącej plików cookie. Na przykład wykorzystujemy adres IP użytkownika w celu zidentyfikowania kraju, z którego uzyskuje on dostęp do Witryny, abyśmy mogli zapewnić mu wersję Witryny przeznaczoną dla tego kraju. Używamy również plików cookie do przechowywania informacji niezbędnych do logowania się odwiedzających do niektórych części Witryny oraz do zapamiętywania odwiedzających i ich preferencji. Obecnie używamy Google Analytics do gromadzenia i przetwarzania niektórych danych dotyczących korzystania z witryny. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics i o tym, jak z niego zrezygnować, odwiedź stronę www.google.com/policies/privacy/partners/.

O tym, jak odrzucić lub zrezygnować z plików cookie, można dowiedzieć się z Polityki plików cookie Epicor.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na jego zgodzie lub konieczności udostępnienia mu Witryny. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Handel i wsparcie produktowe. Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie Danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, podczas dokonywania zakupów, zwracania się o pomoc techniczną lub w inny sposób interakcji z firmą Epicor za pośrednictwem Witryny. Gdy użytkownik dokonuje zakupu bezpośrednio od firmy Epicor, firma Epicor oraz jej sprzedawcy i dostawcy, którzy ułatwiają zakup i dostawę produktów i usług, wykorzystują te Dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji. Firma Epicor udostępnia Dane osobowe swoim sprzedawcom i dostawcom w celu realizacji transakcji. Firma Epicor zawarła umowy ze swoimi sprzedawcami i dostawcami w celu ograniczenia wykorzystywania przez nich Danych osobowych do realizacji transakcji i świadczenia usług na rzecz firmy Epicor. Użytkownik może również wchodzić w bezpośrednie interakcje ze sprzedawcami i dostawcami firmy Epicor i przekazywać im swoje dane osobowe podczas zakupu produktów i usług firmy Epicor lub zwracania się o pomoc techniczną. W takich okolicznościach sprzedawcy i dostawcy gromadzą i wykorzystują Dane osobowe użytkownika zgodnie ze swoimi politykami prywatności i udostępniają nam Dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tych celach opiera się na konieczności wykonania umowy z użytkownikiem. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Rejestracja produktów. Epicor umożliwia klientom rejestrację produktów online lub w podobny sposób. Epicor prosi o podanie Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Epicor otrzymuje te Dane Osobowe i inne informacje związane z produktem w takich zgłoszeniach i wykorzystuje je do ukończenia rejestracji.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tych celach opiera się na konieczności wykonania umowy z użytkownikiem. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Marketing i inne aktualizacje informacyjne. Za zgodą użytkownika i zgodnie z przepisami prawa wykorzystujemy również Dane osobowe (w tym adres, numer telefonu i adres e-mail) oraz inne informacje otrzymywane od użytkownika i na jego temat ze źródeł publicznych (np. LinkedIn), aby kontaktować się z użytkownikiem w celu przekazywania informacji od firmy Epicor i jej podmiotów stowarzyszonych/partnerów na temat ich produktów i usług, dostarczania specjalnych ofert i promocji, które mogą zainteresować użytkownika, oraz okresowego powiadamiania użytkownika o ważnych zmianach w Witrynie (takich jak istotna zmiana niniejszej Polityki prywatności lub powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa). Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, rezygnując z subskrypcji takich komunikatów marketingowych lub sprzeciwić się działaniom marketingowym w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Ponadto wycofanie zgody na komunikację marketingową nie wpływa na naszą zdolność do wysyłania użytkownikowi innych komunikatów, takich jak te związane ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika lub odpowiadaniem na jego prośby.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na dole wysyłanych przez nas wiadomości marketingowych lub klikając tutaj. Wnioski o rezygnację będą przetwarzane bez zbędnej zwłoki.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na zgodzie użytkownika lub na naszych uzasadnionych interesach. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Promocje online i offline, konkursy i loterie. Użytkownik może zostać poproszony o podanie adresu e-mail lub nazwy ekranowej lub innych danych osobowych w celu wzięcia udziału w określonej promocji, w tym w loteriach i konkursach, abyśmy mogli poinformować użytkownika o wygranej nagrodzie. Konkretne zasady i przepisy regulujące daną promocję, konkurs lub loterię będą się różnić, a udział użytkownika stanowi zgodę na przestrzeganie tych zasad i przepisów. Niektóre promocje, konkursy lub loterie mogą być prowadzone przez usługodawcę lub sprzedawcę Epicor lub pod wspólną marką jednego z naszych partnerów. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone bezpośrednio przez usługodawcę, sprzedawcę lub partnera zewnętrznego w ich witrynie internetowej. W ramach promocji zostanie podana polityka prywatności lub polityki regulujące gromadzenie takich informacji, jeśli różnią się one od niniejszej Polityki prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na zgodzie użytkownika lub na naszych uzasadnionych interesach. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Psuedonimizacja i anonimizacja

W niektórych okolicznościach możemy dokonać psuedonimizacji i/lub anonimizacji Danych Osobowych użytkownika w celach biznesowych, w tym w celu ulepszenia naszych produktów i usług, w którym to przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez dalszego powiadamiania użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na naszych uzasadnionych interesach. Przechowujemy informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Kiedy Epicor udostępnia zebrane dane

Jak już wspomniano w niniejszej Polityce prywatności, Epicor może udostępniać Dane osobowe w ramach Epicor (w tym naszym podmiotom stowarzyszonym na całym świecie i innym członkom Epicor Group) w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec użytkownika i prowadzenia działalności zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Oprócz tego, co zostało już określone w niniejszej Polityce prywatności, Epicor będzie również udostępniać Dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujących sytuacjach i w następujących celach:

  • Podmioty zależne, stowarzyszone, sprzedawcy i dostawcy firmy Epicor. Epicor współpracuje z wieloma powiązanymi podmiotami zewnętrznymi, sprzedawcami, dystrybutorami i dostawcami. Epicor będzie przekazywać im Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do dostarczania produktów i świadczenia usług na rzecz Epicor i użytkownika. Epicor może również czasami zezwalać autoryzowanym usługodawcom na dostęp do zbiorczych statystyk dotyczących klientów, sprzedaży, wzorców ruchu i powiązanych informacji dotyczących Witryny lub Aplikacji. Takie przekazywanie zbiorczych statystyk nie obejmuje Danych osobowych.
  • Rekrutacja i podania o pracę. Otrzymujemy Dane Osobowe za pośrednictwem Witryny i od usługodawców wspierających witrynę internetową z ofertami pracy online, gdy użytkownik ubiega się o zatrudnienie za pośrednictwem Witryny. Dane Osobowe obejmują informacje zawarte w CV lub życiorysie oraz informacje przekazane nam w inny sposób. Za uprzednią zgodą użytkownika przechowujemy jego dane w aktach na potrzeby przyszłego zatrudnienia, nawet jeśli nie zostanie on wybrany na konkretne stanowisko, o które się ubiegał. Jak omówiono poniżej, prowadzimy działalność na całym świecie i możemy rozważać zatrudnienie użytkownika w lokalizacjach na całym świecie. Z tego powodu nasze działy rekrutacji i zatrudnienia na całym świecie będą miały dostęp do Danych osobowych przesłanych wraz z podaniem o pracę. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Danych Osobowych poza EOG, gdy przesyła swoje Dane Osobowe w celu rozważenia zatrudnienia.
  • Włączanie Usług w Witrynie. Epicor oferuje różnorodne usługi i funkcje za pośrednictwem swojej Witryny ("Usługi Epicor"). Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny będą wykorzystywane i/lub ujawniane stronom trzecim w celu umożliwienia nam świadczenia Usług Epicor. Na przykład Witryna Epicor umożliwia użytkownikowi łączenie się z witryną strony trzeciej. Aby ułatwić takie połączenie, Epicor może wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika i/lub ujawniać Dane Osobowe użytkownika podmiotowi zewnętrznemu obsługującemu witrynę internetową.
  • Obszary publiczne. Wszelkie informacje ujawnione w publicznych obszarach Witryny (takich jak korzystanie z funkcji Facebooka, YouTube lub Twittera itp.) staną się informacjami publicznymi. Nie kontrolujemy wykorzystywania przez inne osoby informacji ujawnianych na forach publicznych w Witrynie, takich jak fora, tablice ogłoszeń, blogi, czaty i funkcje sieciowe aplikacji na urządzenia mobilne. Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas ujawniania informacji w tych obszarach publicznych i uważać, w jaki sposób ujawnia swoje dane osobowe.
  • Fuzje i przejęcia. Jeśli Epicor kiedykolwiek połączy się z inną spółką lub jeśli Epicor zdecyduje się na zakup, sprzedaż lub reorganizację części lub całości swojej działalności, Epicor może być zobowiązany do przekazania Danych osobowych użytkownika, a w takich przypadkach Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i w sposób dozwolony przez prawo.
  • Zgodnie z wymogami prawa i inne ujawnienia nadzwyczajne. Firma Epicor może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych użytkownika, jeśli: (i) według jej wyłącznej oceny takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu zastosowania się do procedur prawnych (takich jak nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania itp.) lub innych wymogów prawnych dowolnego organu rządowego, (ii) potencjalnie zmniejszyłoby naszą odpowiedzialność w rzeczywistym lub potencjalnym procesie sądowym, (iii) jest w inny sposób konieczne do ochrony naszych praw lub własności lub (iv) jest konieczne do ochrony praw lub własności innych osób.

Bezpieczeństwo

Epicor stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Danych osobowych przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i zmianą. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako bezpieczna, dlatego Epicor nie może zapewnić bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do Epicor, a użytkownik robi to na własne ryzyko. Jeśli firma Epicor dowie się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby powiadomić użytkownika o naruszeniu i umożliwić mu podjęcie odpowiednich kroków ochronnych. Epicor może opublikować w Witrynie powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa. W takim przypadku użytkownik będzie potrzebował przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego umożliwiającego przeglądanie Witryny. Epicor może również wysłać wiadomość e-mail do użytkownika na adres e-mail podany przez niego w takich okolicznościach lub komunikować się z użytkownikiem w inny sposób, jeśli będzie to możliwe. W zależności od miejsca zamieszkania użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa.

Dokładność danych osobowych i indywidualne prawa użytkownika

Firma Epicor podejmuje różne kroki w celu zapewnienia dokładności i kompletności Danych osobowych użytkownika, jednak polega na tym, że użytkownik podaje dokładne i kompletne Dane osobowe podczas interakcji z firmą Epicor. Wszystkie osoby objęte zakresem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, których dane osobowe są przetwarzane przez Epicor, mają prawo zażądać: (i) dostępu, (ii) sprostowania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, (v) sprzeciwu wobec przetwarzania i/lub (vi) przeniesienia swoich danych osobowych. Wszelkie takie wnioski należy składać za pomocą Formularza wniosku o przyznanie praw indywidualnych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego UE. Jeśli jednak użytkownik ma skargę dotyczącą przetwarzania jego Danych osobowych, uprzejmie prosimy, aby najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio, jak wskazano w sekcji Kontakt z Epicor w niniejszej Polityce prywatności, a my niezwłocznie na nią odpowiemy.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Bierzemy pod uwagę kilka czynników, aby określić, jak długo przechowujemy Dane Osobowe. Bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Danych Osobowych, cele, dla których przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne. Gdy dane osobowe użytkownika nie będą już potrzebne, zostaną one bezpiecznie zniszczone zgodnie z naszymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Łącza do witryn osób trzecich i witryn pod wspólną marką

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, jednak należy pamiętać, że firma Epicor nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane w tych witrynach i nie kontroluje ich. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych innych witryn, ponieważ mogą się one różnić od naszych. Witryna zawiera również łącza do witryn pod wspólną marką, które mogą zawierać logo i znaki towarowe firmy Epicor, ale są prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Takie witryny można rozpoznać po tym, że nie zawierają adresu URL "Epicor.com". URL. Należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w witrynie pod wspólną marką, aby poznać obowiązujące praktyki w zakresie ochrony prywatności dotyczące danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny, ponieważ mogą się one różnić od niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Gdzie dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane

Ponieważ Epicor prowadzi działalność na całym świecie, będziemy przekazywać Dane osobowe użytkownika w ramach naszej globalnej działalności w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec użytkownika, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych i niniejszej Polityki prywatności. Przepisy dotyczące prywatności różnią się na całym świecie. Aby pomóc odwiedzającym, których językiem ojczystym może nie być angielski, w zrozumieniu naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, możemy udostępnić specjalne informacje na temat naszych Zasad ochrony prywatności, które mogą mieć zastosowanie do tych odwiedzających w różnych językach. Podmioty Epicor spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą również posiadać dodatkowe polityki prywatności, które mogą obowiązywać w tych krajach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony będą przekazywane przez Epicor do Stanów Zjednoczonych i innych lokalizacji na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych lub prywatności odpowiadające przepisom obowiązującym w kraju użytkownika, jednak firma Epicor stosuje odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, takie jak standardowe klauzule umowne UE. Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem [adres e-mail], aby poprosić o kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Egzekwowanie przepisów i więcej informacji

Gdy firma Epicor otrzyma formalne pisemne zapytania lub skargi, skontaktuje się z daną osobą w sprawie jej obaw. Będziemy współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć między firmą Epicor a daną osobą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności wprowadzane przez Epicor

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli zmienimy nasze praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności będzie odzwierciedlać te zmiany. Bez uszczerbku dla praw użytkownika wynikających z obowiązującego prawa, zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych oraz dobrych praktyk biznesowych w zakresie, w jakim nie zmienia to praktyk dotyczących prywatności określonych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, powinien zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, przesyłając wniosek za pomocą Formularza Wniosku o Prawa Indywidualne.

Kontakt z firmą Epicor

Administratorem danych w Witrynie jest organizacja wymieniona poniżej. W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

Epicor Software Corporation
Las Cimas II- 807 Las Cimas Parkway, Suite 400
Austin, Texas 78746
USA

Uwaga: Dział Prawny

Użytkownik może również w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Epicor Software Corporation
Uwaga: Inspektor ds. prywatności danych
6 Arlington Square West
Bracknell
Bracknell RG12 1PU
Zjednoczone Królestwo