EDI 940 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

Elektroniczna wymiana danych (EDI) od dawna pomaga firmom osiągnąć większą wydajność i dokładność w zarządzaniu łańcuchem dostaw i komunikacji B2B w różnych branżach.

Wśród różnorodnych zestawów transakcji w ramach standardu ANSI X12 EDI, EDI 940 (lub Warehouse Shipping Order) wyróżnia się jako krytyczny dla zarządzania operacjami magazynowymi i procesami wysyłki. 

Dzisiaj wyjaśnimy zestaw transakcji EDI 940 (T-Set), odkrywając jego strukturę, korzyści i strategiczne zastosowania w nowoczesnych środowiskach biznesowych. Rozumiejąc, jak skutecznie wykorzystać EDI 940, Twoja firma może zacząć osiągać większą wydajność operacyjną, redukować błędy i zwiększać zadowolenie klientów. 

Co to jest EDI 940 T-Set?

EDI 940 T-Set to ustandaryzowany dokument elektroniczny używany głównie przez firmy do instruowania magazynów, aby wysyłały zamówienia do klientów, potwierdzały zamówienie lub modyfikowały lub anulowały wcześniej przesłane zamówienie wysyłki.

Funkcjonując zgodnie ze standardem ANSI X12 opracowanym przez American National Standards Institute, EDI 940 zapewnia jednolite ramy komunikacji między różnymi systemami i stronami. Korzystanie z EDI 940 usprawnia proces wysyłki zamówień poprzez automatyzację komunikacji, zmniejszając zależność od procesów ręcznych i minimalizując zakres błędów.

Typowe przypadki użycia dla EDI 940 T-Set

Zestaw transakcji EDI 940 jest wszechstronny i może być stosowany w kilku branżach, które w dużym stopniu polegają na wydajnych operacjach magazynowych i wysyłkowych. Niektóre typowe przypadki użycia obejmują:

 • Handel detaliczny: Detaliści wykorzystują EDI 940 do zarządzania dystrybucją towarów z magazynów do punktów sprzedaży detalicznej lub bezpośrednio do klientów. Jest to szczególnie przydatne podczas szczytowych sezonów zakupowych lub wydarzeń promocyjnych, pomagając firmom w utrzymaniu szybkiego czasu realizacji przy wysokim popycie.
 • Handel elektroniczny: Wraz z rozwojem handlu elektronicznego, potrzeba wydajnej logistyki staje się coraz bardziej krytyczna. EDI 940 umożliwia sprzedawcom internetowym automatyzację procesów wysyłki, zapewniając szybką i dokładną dostawę do konsumentów, co jest podstawą sukcesu w handlu elektronicznym.
 • Produkcja: Producenci wykorzystują EDI 940 do koordynowania przepływu towarów z zakładów produkcyjnych do magazynów i ostatecznie do klientów. Zapewnia to szybką dystrybucję wyprodukowanych towarów bez zbędnych opóźnień, utrzymując wydajność produkcji.
 • Opieka zdrowotna: W branży opieki zdrowotnej, gdzie terminowa dostawa może mieć krytyczne znaczenie, EDI 940 jest wykorzystywany do zarządzania dystrybucją materiałów medycznych, sprzętu i farmaceutyków. Pomaga w utrzymaniu niezbędnego przepływu towarów do różnych placówek opieki zdrowotnej, poprawiając świadczenie usług w zakresie opieki nad pacjentem.

Integrując EDI 940 ze swoimi działaniami, firmy z tych sektorów mogą usprawnić swoje procesy wysyłkowe, zmniejszyć złożoność operacyjną i ostatecznie poprawić ogólną ofertę usług.

Korzyści z wdrożenia EDI 940 T-Set

Skuteczność EDI 940 polega na jego zdolności do dostarczania jasnych i zwięzłych instrukcji, zapewniając, że właściwe produkty są wysyłane we właściwym czasie i we właściwe miejsce. Oto kilka sposobów, w jakie pomaga on zoptymalizować łańcuchy dostaw i poprawić poziom usług: 

 • Większa szybkość i wydajność: Dzięki automatyzacji przesyłania zleceń wysyłki bezpośrednio do magazynów, EDI 940 skraca czas potrzebny na realizację zamówień. Ta szybkość komunikacji pomaga w szybszej realizacji zamówień i szybszej wysyłce, co prowadzi do skrócenia czasu realizacji i większej liczby zadowolonych klientów.
 • Mniej błędów i większa dokładność: Automatyzacja minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego w procesie realizacji zamówienia. Precyzyjny, ustrukturyzowany format EDI 940 zapewnia, że magazyny otrzymują dokładne i kompletne informacje o zamówieniach, zmniejszając ryzyko wysyłki nieprawidłowych pozycji lub ilości.
 • Redukcja kosztów: Korzystanie z EDI 940 zmniejsza koszty administracyjne i operacyjne. Eliminuje potrzebę dokumentacji papierowej i zmniejsza nakład pracy związany z zarządzaniem zamówieniami, pomagając firmom zaoszczędzić zasoby i skupić się bardziej na podstawowych działaniach.
 • Lepsze zarządzanie zapasami: Dzięki wymianie danych w czasie rzeczywistym firmy mają lepszy wgląd w przetwarzanie zamówień i status wysyłki, co pomaga w skutecznej kontroli zapasów. 
 • Większa satysfakcja klientów: Terminowa i dokładna realizacja zamówień bezpośrednio przyczynia się do zadowolenia klientów. EDI 940 pomaga zapewnić, że klienci otrzymują swoje zamówienia zgodnie z oczekiwaniami, co ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i lojalności na konkurencyjnych rynkach.

Przykład zestawu T EDI 940

Oto przykład tego, jak EDI 940 T-Set może wyglądać w rzeczywistości. Należy jednak pamiętać, że jest to prosta iteracja i to, co faktycznie można otrzymać/wysłać, może się różnić w zależności od różnych dodatkowych wymagań i informacji.

ST*940*1234~
W05*N*1234567890**ACME*WH~
N1*ST*Acme Distribution*A1*92*123 Warehouse Ave, City, ST 00000~
G61*IC*John Doe*TE*555-1234~
N9*PO*550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000~
W66*PP*FDE*CC*010*X~
LX*1~
W01*10*CA*12345**VN*AB123~
SE*8*1234~

A oto zestawienie tego, co zawierają typowe segmenty komunikatu EDI 940 T-Set, odnosząc się do powyższego przykładu.

SegmentPrzykładOpis
STST9401234~Nagłówek zestawu transakcji: Wskazuje początek zestawu transakcji (940 dla zamówienia wysyłki magazynowej) i zawiera numer kontrolny do celów referencyjnych.
W05W05N1234567890**ACME*WH~Identyfikacja zamówienia wysyłki: Zawiera istotne szczegóły, takie jak typ zamówienia (N dla nowego zamówienia), numer identyfikacyjny przesyłki i kod magazynu.
N1N1STAcme DistributionA192*123 Warehouse Ave, City, ST 00000~Nazwa: Identyfikuje stronę według roli (ST dla Ship To), nazwy, kodu identyfikacyjnego i adresu, co jest niezbędne, aby wiedzieć, gdzie wysłać zamówienie.
G61G61ICJohn DoeTE555-1234~Kontakt: Zawiera informacje kontaktowe dla osoby lub działu (IC dla Information Contact), w tym numer komunikacyjny, krytyczny dla zapytań lub kwestii.
N9N9PO550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000~Identyfikacja referencyjna: Zapewnia dodatkowe odniesienia, takie jak numer zamówienia zakupu, który ma kluczowe znaczenie dla powiązania przesyłki z konkretnymi danymi zamówienia.
W66W66PPFDECC010*X~Szczegóły przewoźnika: Określa metodę transportu (PP dla Prepaid), warunki (FDE dla FOB Destination), kod przewoźnika i sposób transportu, kierując logistyką wysyłki.
LXLX*1~Przypisany numer: Oznacza początek grupy pozycji w ramach pojedynczego zestawu transakcji, używany tutaj do określenia pierwszej grupy pozycji.
W01W0110CA12345**VNAB123~Szczegóły pozycji: Szczegóły pozycji do wysyłki, w tym ilość (10), jednostka miary (CA dla skrzyń) i numer pozycji/produktu, krytyczne dla zarządzania zapasami.
SESE81234~Transaction Set Trailer: Kończy zestaw transakcji, zawiera całkowitą liczbę segmentów (8) i pasuje do numeru kontrolnego w segmencie ST w celu weryfikacji.

W jaki sposób przetwarzany jest zestaw T EDI 940?

Przetwarzanie EDI 940 T-Set obejmuje kilka kluczowych kroków, które zapewniają dokładną i terminową wysyłkę zamówień z magazynu. Poniżej znajduje się szczegółowy podział typowego przepływu pracy:

 1. Otrzymanie zamówienia klienta: Proces ten rozpoczyna się, gdy firma otrzymuje zamówienie klienta. Powoduje to konieczność wysłania zamówienia do magazynu w celu jego realizacji.
 2. Przygotowanie EDI 940: Na podstawie zamówienia klienta, firma przygotowuje EDI 940 T-Set. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak numery zamówień, opisy pozycji, ilości i instrukcje wysyłki.
 3. Przesyłanie do magazynu: Po przygotowaniu EDI 940 jest on przesyłany elektronicznie do wyznaczonego magazynu lub zewnętrznego dostawcy usług logistycznych. Transmisja ta wykorzystuje bezpieczne protokoły EDI w celu zapewnienia integralności i prywatności danych.
 4. Odbiór i przetwarzanie przez magazyn: Magazyn otrzymuje EDI 940 T-Set i przetwarza informacje. Systemy zarządzania magazynem (WMS) zazwyczaj automatyzują ten etap, sortując szczegóły zamówienia i planując procesy kompletacji, pakowania i wysyłki.
 5. Realizacja zamówienia: Pracownicy magazynu kompletują i pakują produkty wymienione w EDI 940. Zapewniają, że właściwe produkty w określonych ilościach są gotowe do wysyłki.
 6. Wysyłka: Po zapakowaniu zamówienie jest wysyłane do miejsca docelowego określonego w EDI 940. Szczegóły wysyłki, w tym informacje o przewoźniku i oczekiwane daty dostawy, są zazwyczaj zarządzane zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie T.
 7. Potwierdzenie wysyłki: Gdy zamówienie zostanie wysłane, magazyn wyśle EDI 997 Functional Acknowledgment, aby potwierdzić otrzymanie EDI 940, po którym zazwyczaj następuje EDI 945 Warehouse Shipping Advice, które zawiera szczegóły wysyłki i informacje o śledzeniu.
 8. Aktualizacja systemów wewnętrznych: Po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki firma aktualizuje swoje wewnętrzne systemy, takie jak systemy zarządzania zapasami i relacjami z klientami, aby odzwierciedlić status zamówienia.
 9. Powiadomienie klienta: Na koniec klient jest powiadamiany o wysyłce. Powiadomienie to może zawierać informacje o śledzeniu przesyłki, przewidywane daty dostawy i inne istotne szczegóły dotyczące wysyłki.
 10. Dokumentacja i prowadzenie rejestrów: Zarówno firma, jak i magazyn przechowują zapisy transakcji EDI do celów przyszłego odniesienia, audytu i zgodności, zapewniając wyraźny ślad komunikacji i zawartych umów.

Jakie są odpowiedniki EDI 940 T-Set w innych standardach?

EDI 940 T-Set ma różne odpowiedniki w innych powszechnie stosowanych standardach EDI. Oto najważniejsze z nich, o których należy pamiętać:

Standard EDIOdpowiednik EDI 940
EDIFACTIFTMIN (komunikat instrukcji)
TRADACOMSUwaga dotycząca wysyłki magazynowej
OdetteDELINS (instrukcja dostawy), AVIEXP (awizo wysyłki materiałów eksportowych)
VDAVDA 4922 (awizo wysyłki), VDA 4913 (instrukcja transportowa)

Uwaga: Rzeczywista treść zawarta w EDI 940 i dowolnym z powyższych równoważnych komunikatów będzie się różnić w zależności od zamówienia, a także innych czynników, takich jak wymogi regulacyjne.

Wyzwania i rozwiązania we wdrażaniu EDI 940 T-Set

Chociaż EDI 940 T-Set oferuje znaczące korzyści, firma powinna wziąć pod uwagę następujące przeszkody, które mogą pojawić się przy jego wdrażaniu:

 • Złożoność integracji: Integracja EDI 940 z istniejącymi systemami może być skomplikowana, szczególnie jeśli istniejąca infrastruktura IT jest przestarzała lub nie jest ustandaryzowana.
  • Rozwiązanie: Zastosowanie oprogramowania pośredniczącego, które może tłumaczyć formaty EDI na formaty, które mogą być przetwarzane przez systemy wewnętrzne, lub rozważenie modernizacji systemów informatycznych w celu lepszej obsługi EDI.
 • Kwestie jakości danych: Niska jakość danych, takich jak nieprawidłowe kody pozycji lub nieaktualne adresy, może prowadzić do błędów w procesie wysyłki.
  • Rozwiązanie: Wdrożenie kontroli poprawności danych w punkcie ich wprowadzania oraz w całym cyklu życia danych w celu zapewnienia dokładności i spójności.
 • Szkolenie personelu: Pracownicy muszą zrozumieć, jak skutecznie korzystać z systemów EDI, aby zmaksymalizować korzyści płynące z EDI 940.
  • Rozwiązanie: Zapewnienie kompleksowego szkolenia i ciągłego wsparcia w celu zapewnienia, że pracownicy są biegli w korzystaniu z narzędzi EDI i rozumieją przepływy procesów.
 • Koszt wdrożenia: Początkowe koszty konfiguracji EDI mogą być znaczące, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Rozwiązanie: Warto rozważyć rozwiązania EDI oparte na chmurze, które oferują skalowalność i efektywność kosztową bez konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury na miejscu.

Podejmując te wyzwania za pomocą strategicznych rozwiązań, Twoja firma może z łatwością zająć się wdrożeniem EDI 940, jednocześnie czerpiąc z niego korzyści, co prowadzi do poprawy wydajności operacyjnej i zadowolenia klientów.

Jak wymiana danych może pomóc

Główny wniosek: EDI 940 T-Set jest niezbędnym narzędziem do usprawnienia operacji wysyłkowych w magazynie... ale najlepiej wdrożyć go z dodatkowym wsparciem.

Nasz zespół w Data Interchange stworzył (i nadal rozwija) szereg zaawansowanych i najlepszych w swojej klasie rozwiązań oprogramowania EDI, aby pomóc firmom w lepszej integracji i komunikacji EDI. Ponadto oferujemy zarządzane przez ekspertów wsparcie dla każdej firmy poszukującej niestandardowych wskazówek, które są w pełni dostosowane do ich potrzeb EDI.

Chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Twojej firmie? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów!

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Porozmawiaj z ekspertem
  Firma Epicor ceni sobie prywatność użytkowników. Warunki korzystania z witryny internetowej.

  ARTYKUŁY POWIĄZANE

  ANSI X12 EDI 846 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  855 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użyciaPrzejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  Przejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  ANSI X12 EDI 865 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4987: struktura, korzyści i przypadki użycia

  Najlepsi dostawcy rozwiązań EDI w 2024 roku

  ANSI X12 EDI 850 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4938: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELJIT T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELFOR T: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4915

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4905

  Zestawy T | ANSI X12 810

  Jak zoptymalizować integrację systemów EDI i ERP?

  Zestawy T | ANSI X12 997

  T-Set | EDIFACT INVOIC

  T-Set | EDIFACT DESADV

  Odkrywanie usług EDI w chmurze w ERP: Architektura, bezpieczeństwo i skalowalność

  Wyjaśnienie VDA: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie ANSI X12: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie EDIFACT: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Potęga Web EDI dla globalnych łańcuchów dostaw

  Jak w pełni wykorzystać możliwości AS2

  Jak EDI upraszcza transakcje w sektorze produkcyjnym

  Dlaczego łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga połączenia OFTP2?

  Trendy w cyfrowym łańcuchu dostaw wpływające na rok 2023 i kolejne lata

  Jak zarządzać złożonością globalnego łańcucha dostaw

  Jak pokonać ryzyko związane z łańcuchem dostaw

  Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw w 2023 roku?

  Jak ulepszyć strategię łańcucha dostaw

  Dlaczego skalowalny EDI jest niezbędny do szybkiego rozwoju firmy

  Jak wybrać właściwy protokół przesyłania plików EDI

  Wprowadzenie do OFTP2 (Odette File Transfer Protocol)

  Jakie są koszty wdrożenia EDI?

  Co to jest PEPPOL?

  Przewodnik po protokołach EDI

  Koszty EDI VAN: Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

  Ile kosztuje EDI?

  Jak działają rozwiązania EDI on-premise?

  Nasz plan w Data Interchange, aby zmienić EDI i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Integracja EDI z systemem ERP

  In-house vs Managed Service EDI

  Czym jest integracja API? I jak wpływa na EDI?

  Epicor przejmuje dostawcę EDI Data Interchange

  6 korzyści z EDI w branży logistycznej

  4 wyzwania stojące przed branżą logistyczną i jak je pokonać

  Rozwiązywanie problemów łańcucha dostaw w branży logistycznej

  Najlepsze praktyki integracji B2B EDI w 2023 r.

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI w 2022 r.

  Trendy w analityce łańcucha dostaw w 2022 r.

  Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Wykorzystaj wzrost rynku

  Ogłoszenie: Andrew Filby zostaje dyrektorem generalnym Data Interchange

  7 zalet EDI w przemyśle motoryzacyjnym

  Oczekiwania konsumentów powodują zapotrzebowanie na zintegrowane dane

  Jak zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Pandemiczne wyzwania związane z łańcuchem dostaw zwiększają presję

  EDI ułatwione dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przezwyciężenie problemów z widocznością łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

  Złożone problemy łańcucha dostaw i proste rozwiązania

  Elastyczność łańcucha dostaw: Dlaczego Twoi klienci jej potrzebują

  5 Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie wydajnością dostawców na nowo wyobrażone w 2023 r.

  Jak połączyć pojawiające się trendy technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Poznaj zespół: Marketing

  Najlepsze praktyki zarządzania dostawcami po COVID-19

  Przyszłość EDI: spojrzenie poza rok 2025

  Trzy najważniejsze wymagania dotyczące wymiany danych w łańcuchu dostaw

  Zalety EDI w E-Commerce: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną online w 2021 roku

  Kurs na temat standardów branżowych EDI: ANSI x12 vs EDIFACT vs OFTP i więcej

  Czym jest mapowanie EDI?

  Czym jest EDI: Historia i przyszłość elektronicznej wymiany danych

  Przyszłość łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie relacjami z dostawcami: Jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki

  Jak EDI-as-a-Service zmienia najlepsze praktyki łańcucha dostaw w 2021 roku

  Agile Supplier Onboarding: Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w niepewnych czasach

  Wpływ nieudanego EDI na łańcuch dostaw

  Rozwiązania EDI w chmurze vs. rozwiązania stacjonarne

  Porównanie różnych typów EDI

  5 najczęstszych problemów z implementacją EDI i jak je rozwiązać

  Czy Twoje dokumenty EDI są gotowe na nową granicę celną UE/UK?

  Wyzwania związane z integracją B2B

  EDI vs API: Zmniejsz luki w łączności B2B

  Dziesięć rzeczy, których należy szukać u dostawcy usług zarządzanych EDI

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020 r.

  Logicalis i Data Interchange - partnerstwo dla sukcesu

  EDI - usługa integracji danych krytyczna dla sukcesu biznesowego

  Połączenie sił z SnapLogic: połączenie wiodących na rynku rozwiązań iPaaS i EDI

  Dołączenie do wymiany danych: Moje doświadczenie z blokadą

  Data Interchange ogłasza strategiczne partnerstwo z firmą SmarterPay

  Szybki dostęp do nowych partnerów handlowych dla obsługi COVID-19

  Utrzymanie łańcucha dostaw w ruchu

  Nasze rozwiązanie Web EDI zyskuje nowe oblicze

  Coronavirus: Nasz plan ciągłości działania

  Z miłością od Data Interchange ♥

  Nowa dekada, odnowione ambicje i następne pokolenie

  Brexit i EDI

  Data Interchange przekształca usługę wsparcia technicznego w celu poprawy doświadczenia klienta.

  Wywiad: Aktualizacja informacji o nowym prezesie Data Interchange, Robercie Steinerze

  Data Interchange powołuje Roberta Steinera na stanowisko dyrektora generalnego

  Komunikaty MQ za pośrednictwem ENX - Renault

  Pięć kluczowych pytań do dostawcy EDI

  Wymiana danych na konferencji Odette 2018

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI

  Usprawnienie EDI i uwolnienie wzrostu

  EDI: czynnik zwiększający wydajność łańcucha dostaw

  Wycofanie kosztów z łańcucha

  Użytkownicy niebędący użytkownikami EDI zatrzymani w poczcie

  Ponad 41% firm zagrożonych bez EDI

  Konsolidacja dostawców VAN

  Zwiększ widoczność i wydajność logistyki łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom integracyjnym B2B firmy Data Interchange

  Data Interchange zdobywa nagrodę dla dużego przedsiębiorstwa roku

  Data Interchange uruchamia nowy Portal Wsparcia

  Data Interchange będzie prezentować naszą ofertę rozwiązań EDI oraz promować korzyści płynące z MMOG/LE

  Metaldyne otrzymuje specjalne wyróżnienie od Forda już 11 rok z rzędu

  5 powodów, dla których warto przejść na usługi zarządzane przez EDI

  Data Interchange do zasilania QAD Managed EDI On Demand