Jak zoptymalizować integrację systemów EDI i ERP?

Systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zreformowały sposób, w jaki firmy funkcjonują i komunikują się ze sobą. Rynek EDI ma osiągnąć docelowy przychód w wysokości 58,98 mld USD do 2030 r., podczas gdy rynek ERP ma wzrosnąć do 71,34 mld USD w tym samym roku.1 2

W obliczu tego wzrostu firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak cenna jest integracja tych dwóch systemów. Na dzisiejszym szybko zmieniającym się i konkurencyjnym rynku integracja systemów EDI i ERP to nie tylko dobry pomysł - to konieczność.

Przy odpowiednim podejściu integracja EDI i ERP może znacznie usprawnić operacje, uprościć łańcuch dostaw i zwiększyć ogólną wydajność biznesową. Ale zrobienie tego dobrze może być łatwiejsze do powiedzenia niż do zrobienia.

W tym artykule przedstawimy strategie, jak zoptymalizować tę integrację i jak najlepiej je wdrożyć.

Potrzebujesz podsumowania na temat EDI i ERP? Nasz przewodnik po integracji EDI z systemem ERP wyjaśnia, dlaczego ten proces jest tak ważny dla Twojej firmy.

Koszt słabej integracji EDI-ERP

Podczas gdy EDI umożliwia łączność front-end między partnerami, ERP ma kluczowe znaczenie dla przechowywania i analizy danych z jednego źródła, dzięki czemu oba te elementy mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy i komunikacji z partnerami.

Nie należy zapominać o niebezpieczeństwach związanych ze słabą integracją systemów EDI i ERP. Niektóre z zagrożeń obejmują:

 • Silosy danych i niespójności prowadzące do błędnego podejmowania decyzji
 • Zwiększone ryzyko błędu ludzkiego z powodu ręcznego wprowadzania danych
 • Opóźnienia w przetwarzaniu zamówień kosztujące terminowe dostawy
 • Nieefektywne operacje skutkujące niepotrzebnymi kosztami
 • Niezdolność do skutecznego skalowania operacji

Uniknięcie ich wymaga systematycznego, strategicznego podejścia do integracji EDI-ERP. Zanurzmy się w to.

Mapowanie danych

Sercem każdej udanej integracji EDI i ERP jest mapowanie danych. Jest to proces łączenia pól z komunikatu EDI z odpowiednimi polami w bazie danych ERP.

Ma to również wpływ na wybór odpowiedniego formatu EDI. Różne branże mają różne preferencje dotyczące formatu, a użycie niewłaściwego formatu może prowadzić do problemów z kompatybilnością. Na przykład format X12 jest powszechny w branży transportowej i logistycznej w Ameryce Północnej, podczas gdy format EDIFACT jest bardziej popularny w skali globalnej.

Co więcej, systemy ERP nie są dostosowane do żadnej konkretnej branży, w przeciwieństwie do EDI, które jest często związane z łańcuchami dostaw i logistyką. Oznacza to, że istnieje wiele krytycznych standardów branżowych EDI, których system ERP nie będzie z natury znał, w tym EDIFACT, TRADACOMS i PEPPOL.

Oto jak podejść do mapowania danych:

 • Identyfikacja elementów danych: Określenie elementów danych, które muszą zostać zmapowane z komunikatu EDI do systemu ERP. Może to obejmować szczegóły faktury, ilości zamówień, informacje o wysyłce itp. 
 • Rysowanie połączeń: Określ, w jaki sposób elementy danych w komunikacie EDI korelują z polami w systemie ERP. 
 • Regularne testowanie: Przeprowadź kilka testów, aby upewnić się, że przesyłane są prawidłowe dane i że żadne informacje nie zostały utracone lub błędnie zinterpretowane podczas procesu. 
 • Przegląd i wprowadzanie zmian: Regularnie przeglądaj konfigurację mapowania danych, aby upewnić się, że nadal spełnia ona wymagania biznesowe w miarę ich ewolucji. 

Sugerowana lektura: Aby uzyskać więcej informacji na temat działania mapowania danych, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem: Czym jest EDI Mapping?

Ulepszone środki bezpieczeństwa

Podczas integracji systemów EDI i ERP konieczne jest zastosowanie solidnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych biznesowych i danych klientów. System EDI, który nie jest odpowiednio konserwowany, już jest podatny na naruszenia danych. Ale jeśli te naruszenia zdarzają się, gdy jest on zintegrowany z ERP, ryzykujesz, że cała sieć zostanie naruszona.3

Bezpieczeństwo ma również kluczowe znaczenie dla utrzymania reputacji i zaufania klientów. W przypadku regularnej wymiany poufnych informacji, takich jak szczegóły wysyłki, numery śledzenia i dane faktur, zabezpieczenie wymiany danych nie podlega negocjacjom.

 • Szyfrowanie danych: Wszystkie dane przesyłane między systemami EDI i ERP powinny być szyfrowane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. 
 • Kontrolowany dostęp: Wdrożenie ścisłych środków kontroli dostępu. Tylko upoważniony personel powinien mieć dostęp do wrażliwych danych. 
 • Regularne audyty: Przeprowadzaj regularne audyty bezpieczeństwa, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach i szybko je wyeliminować. 
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych: Regularnie twórz kopie zapasowe danych i miej plan odzyskiwania danych na wypadek awarii lub naruszenia systemu. 

Zapewnienie skalowalności

Należy upewnić się, że integracja EDI i ERP jest skalowalna. W miarę rozwoju firmy systemy muszą być w stanie obsługiwać zwiększone ilości danych bez uszczerbku dla wydajności. Skalowalność można osiągnąć poprzez: 

 • Przeglądy infrastruktury: Regularnie oceniaj swoją infrastrukturę systemową, aby upewnić się, że poradzi sobie z rosnącym obciążeniem danymi. 
 • Elastyczny projekt: Projekt integracji EDI i ERP powinien być wystarczająco elastyczny, aby uwzględniać zmiany w miarę rozwoju firmy. 

Techniki monitorowania systemu

Monitorowanie systemu stanowi kluczową część optymalizacji integracji EDI i ERP. Dzięki niemu można uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w przepływ danych i czas przetwarzania, a także sprawdzić, czy któryś z elementów systemu nie działa zbyt wydajnie. Skuteczne monitorowanie systemu obejmuje:

 • Regularne kontrole stanu systemu: Kontrole te pomagają zidentyfikować ewentualne anomalie w działaniach systemu. Można je zautomatyzować i zaplanować okresowo.
 • Śledzenie wskaźników wydajności: Umożliwia to firmom śledzenie wydajności ich systemów EDI i ERP poprzez pomiar parametrów, takich jak czas przetwarzania danych i czas realizacji transakcji.
 • Raportowanie błędów: Solidny mechanizm raportowania błędów może pomóc zidentyfikować problemy na wczesnym etapie, zanim przerodzą się one w poważniejsze problemy.
 • Monitorowanie wycieków danych: Zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych danych przechodzących przez systemy EDI i ERP, ostrzegając o wszelkich potencjalnych wyciekach.

Identyfikacja i rozwiązywanie wąskich gardeł

Kolejną krytyczną częścią optymalizacji jest lokalizowanie i usuwanie wąskich gardeł. Mogą one mieć charakter fizyczny (np. niewystarczające zasoby systemowe), logiczny (np. nieefektywne algorytmy przetwarzania danych) lub operacyjny (np. nieskoordynowane działania pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi). Ważne jest zastosowanie systematycznego podejścia do identyfikacji wąskich gardeł, które obejmuje:

 • Profilowanie: Obejmuje to analizę systemu w celu wykrycia miejsc, w których występują opóźnienia. Profilowanie można przeprowadzić na różnych poziomach, od badania poszczególnych komponentów po ocenę całego systemu.
 • Testowanie obciążenia: Symuluje wysoki poziom aktywności użytkowników, aby sprawdzić, jak system radzi sobie pod obciążeniem. Może to uwydatnić wąskie gardła wydajności, które nie byłyby zauważalne w normalnych warunkach.
 • Identyfikacja przyczyny źródłowej: Po zidentyfikowaniu wąskiego gardła należy zdiagnozować jego pierwotną przyczynę. Może to obejmować ocenę kodu, sprzętu, a nawet praktyk organizacyjnych.
 • Rozwiązanie problemu: Wreszcie, należy podjąć działania w celu wyeliminowania tych wąskich gardeł. Może to obejmować aktualizację systemu, przeprogramowanie, a nawet przekwalifikowanie personelu.

Optymalizacja bazy danych

Baza danych jest sercem każdego systemu EDI i ERP, przechowując i zarządzając wszystkimi danymi, które napędzają procesy biznesowe. Niezoptymalizowane bazy danych mogą prowadzić do powolnego czasu reakcji, wydłużenia czasu przetwarzania i spowolnienia systemu. Oto kilka strategii do rozważenia:

 • Regularna konserwacja: Regularna konserwacja bazy danych, taka jak defragmentacja i odbudowa indeksów, może pomóc w utrzymaniu najlepszej wydajności bazy danych.
 • Partycjonowanie danych: Obejmuje to dzielenie danych na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części, z których każda jest przechowywana osobno. Może to znacznie poprawić wydajność zapytań.
 • Buforowanie: Przechowywanie często używanych danych w pamięci pozwala przyspieszyć ich pobieranie i zmniejszyć obciążenie bazy danych.
 • Strojenie bazy danych: Jest to proces dostosowywania różnych parametrów i konfiguracji, aby baza danych działała bardziej efektywnie.

Oceny wydajności

Optymalizacja integracji EDI i ERP nie jest jednorazowym projektem. Regularne oceny wydajności integracji mogą zapewnić, że system będzie nadal działał z maksymalną wydajnością. Oceny te powinny koncentrować się na:

 • Sprawdzanie wydajności systemu: Regularnie sprawdzaj, jak skutecznie dane przemieszczają się między systemami EDI i ERP.
 • Ocena kosztów integracji: Oceń, czy koszt utrzymania systemu zapewnia dobry zwrot z inwestycji.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami: Bądź na bieżąco ze standardami branżowymi i zmianami wymogów regulacyjnych, ponieważ naruszenia mogą skutkować grzywnami lub utratą działalności.

Rozważ partnera EDI

Chociaż zarządzanie integracjami EDI-ERP we własnym zakresie może początkowo wydawać się najłatwiejszym wyborem, często może prowadzić do niepotrzebnych kosztów i komplikacji w przyszłości. W tym miejscu pojawia się dedykowane oprogramowanie i usługi EDI.

Dzięki współpracy z dostawcą usług EDI można usprawnić integrację EDI-ERP, poprawić dokładność danych, zwiększyć wydajność operacyjną i skupić się na podstawowych operacjach biznesowych. Dodatkowo, odpowiedni dostawca pomoże ci w regularnym monitorowaniu i testowaniu, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie.

 • Rozważ najlepsze dopasowanie dla swojej firmy: W zależności od konkretnych wymagań, możesz potrzebować dostawcy, który oferuje rozwiązania samoobsługowe lub zarządzane. Idealnym rozwiązaniem jest takie, które oferuje jedno i drugie, umożliwiając przekierowanie wysiłków na podstawowe operacje biznesowe.
 • Oceń ich ofertę produktową: Nie celuj tylko w rozwiązania, które są specyficzne dla integracji EDI-ERP. Sprawdź, czy wybrany przez Ciebie dostawca usług oferuje szereg produktów, które mogą zaspokoić różne potrzeby związane z EDI.

Zoptymalizuj funkcjonowanie swojej firmy dzięki wymianie danych

Droga do płynnej integracji EDI-ERP może wydawać się zniechęcająca. Jednak dzięki odpowiednim praktykom, strategicznemu podejściu i zaufanemu partnerowi EDI wyzwanie to może stać się szansą na rozwój.

W Data Interchange oferujemy kompleksowe rozwiązania integracyjne EDI i ERP zaprojektowane z myślą o Twojej organizacji. Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w branży, wielu zadowolonym klientom i zaangażowaniu w najnowocześniejsze technologie, zapewniamy wiedzę specjalistyczną potrzebną do optymalizacji sposobu, w jaki Twoja firma zajmuje się EDI.

 • Bezproblemowa integracja API: Nasza sieć o wartości dodanej (VAN) DiNet łączy EDI i łączność API, aby umożliwić płynniejszą wymianę danych i integrację między Twoimi systemami - i Twoimi partnerami.
 • Potężne możliwości mapowania: XE to nasza odpowiedź dla firm poszukujących rozwiązania do mapowania, które może obsługiwać wszystkie popularne formaty EDI i jest w pełni zintegrowane z systemami i partnerami.
 • Platforma zarządzanego transferu plików (MTF): Nasza najlepsza w swojej klasie platforma integracyjna Epic oferuje integrację B2B i funkcje zarządzanego transferu plików, wypełniając luki między systemami, procesami i partnerami Twojej firmy. 
 • Stałe wsparcie: Dysponujemy dedykowanym zespołem ekspertów w dziedzinie EDI, którzy są gotowi pomóc w dopasowaniu konkretnych potrzeb i wymagań do najlepiej dopasowanych rozwiązań.

Nie narażaj swojej wydajności operacyjnej na ryzyko - skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

1 Rynek elektronicznej wymiany danych (EDI) wart 58,98 miliarda dolarów do 2030 roku - ekskluzywny raport The Insight Partners

2 Wielkość rynku oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 2030 r.

3 Dlaczego korzystanie z EDI może stanowić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa organizacji: Przewodnik po podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących danych 

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Porozmawiaj z ekspertem
  Firma Epicor ceni sobie prywatność użytkowników. Warunki korzystania z witryny internetowej.

  ARTYKUŁY POWIĄZANE

  ANSI X12 EDI 846 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  855 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użyciaPrzejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  Przejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  EDI 940 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 865 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4987: struktura, korzyści i przypadki użycia

  Najlepsi dostawcy rozwiązań EDI w 2024 roku

  ANSI X12 EDI 850 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4938: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELJIT T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELFOR T: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4915

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4905

  Zestawy T | ANSI X12 810

  Zestawy T | ANSI X12 997

  T-Set | EDIFACT INVOIC

  T-Set | EDIFACT DESADV

  Odkrywanie usług EDI w chmurze w ERP: Architektura, bezpieczeństwo i skalowalność

  Wyjaśnienie VDA: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie ANSI X12: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie EDIFACT: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Potęga Web EDI dla globalnych łańcuchów dostaw

  Jak w pełni wykorzystać możliwości AS2

  Jak EDI upraszcza transakcje w sektorze produkcyjnym

  Dlaczego łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga połączenia OFTP2?

  Trendy w cyfrowym łańcuchu dostaw wpływające na rok 2023 i kolejne lata

  Jak zarządzać złożonością globalnego łańcucha dostaw

  Jak pokonać ryzyko związane z łańcuchem dostaw

  Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw w 2023 roku?

  Jak ulepszyć strategię łańcucha dostaw

  Dlaczego skalowalny EDI jest niezbędny do szybkiego rozwoju firmy

  Jak wybrać właściwy protokół przesyłania plików EDI

  Wprowadzenie do OFTP2 (Odette File Transfer Protocol)

  Jakie są koszty wdrożenia EDI?

  Co to jest PEPPOL?

  Przewodnik po protokołach EDI

  Koszty EDI VAN: Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

  Ile kosztuje EDI?

  Jak działają rozwiązania EDI on-premise?

  Nasz plan w Data Interchange, aby zmienić EDI i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Integracja EDI z systemem ERP

  In-house vs Managed Service EDI

  Czym jest integracja API? I jak wpływa na EDI?

  Epicor przejmuje dostawcę EDI Data Interchange

  6 korzyści z EDI w branży logistycznej

  4 wyzwania stojące przed branżą logistyczną i jak je pokonać

  Rozwiązywanie problemów łańcucha dostaw w branży logistycznej

  Najlepsze praktyki integracji B2B EDI w 2023 r.

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI w 2022 r.

  Trendy w analityce łańcucha dostaw w 2022 r.

  Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Wykorzystaj wzrost rynku

  Ogłoszenie: Andrew Filby zostaje dyrektorem generalnym Data Interchange

  7 zalet EDI w przemyśle motoryzacyjnym

  Oczekiwania konsumentów powodują zapotrzebowanie na zintegrowane dane

  Jak zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Pandemiczne wyzwania związane z łańcuchem dostaw zwiększają presję

  EDI ułatwione dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przezwyciężenie problemów z widocznością łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

  Złożone problemy łańcucha dostaw i proste rozwiązania

  Elastyczność łańcucha dostaw: Dlaczego Twoi klienci jej potrzebują

  5 Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie wydajnością dostawców na nowo wyobrażone w 2023 r.

  Jak połączyć pojawiające się trendy technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Poznaj zespół: Marketing

  Najlepsze praktyki zarządzania dostawcami po COVID-19

  Przyszłość EDI: spojrzenie poza rok 2025

  Trzy najważniejsze wymagania dotyczące wymiany danych w łańcuchu dostaw

  Zalety EDI w E-Commerce: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną online w 2021 roku

  Kurs na temat standardów branżowych EDI: ANSI x12 vs EDIFACT vs OFTP i więcej

  Czym jest mapowanie EDI?

  Czym jest EDI: Historia i przyszłość elektronicznej wymiany danych

  Przyszłość łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie relacjami z dostawcami: Jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki

  Jak EDI-as-a-Service zmienia najlepsze praktyki łańcucha dostaw w 2021 roku

  Agile Supplier Onboarding: Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w niepewnych czasach

  Wpływ nieudanego EDI na łańcuch dostaw

  Rozwiązania EDI w chmurze vs. rozwiązania stacjonarne

  Porównanie różnych typów EDI

  5 najczęstszych problemów z implementacją EDI i jak je rozwiązać

  Czy Twoje dokumenty EDI są gotowe na nową granicę celną UE/UK?

  Wyzwania związane z integracją B2B

  EDI vs API: Zmniejsz luki w łączności B2B

  Dziesięć rzeczy, których należy szukać u dostawcy usług zarządzanych EDI

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020 r.

  Logicalis i Data Interchange - partnerstwo dla sukcesu

  EDI - usługa integracji danych krytyczna dla sukcesu biznesowego

  Połączenie sił z SnapLogic: połączenie wiodących na rynku rozwiązań iPaaS i EDI

  Dołączenie do wymiany danych: Moje doświadczenie z blokadą

  Data Interchange ogłasza strategiczne partnerstwo z firmą SmarterPay

  Szybki dostęp do nowych partnerów handlowych dla obsługi COVID-19

  Utrzymanie łańcucha dostaw w ruchu

  Nasze rozwiązanie Web EDI zyskuje nowe oblicze

  Coronavirus: Nasz plan ciągłości działania

  Z miłością od Data Interchange ♥

  Nowa dekada, odnowione ambicje i następne pokolenie

  Brexit i EDI

  Data Interchange przekształca usługę wsparcia technicznego w celu poprawy doświadczenia klienta.

  Wywiad: Aktualizacja informacji o nowym prezesie Data Interchange, Robercie Steinerze

  Data Interchange powołuje Roberta Steinera na stanowisko dyrektora generalnego

  Komunikaty MQ za pośrednictwem ENX - Renault

  Pięć kluczowych pytań do dostawcy EDI

  Wymiana danych na konferencji Odette 2018

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI

  Usprawnienie EDI i uwolnienie wzrostu

  EDI: czynnik zwiększający wydajność łańcucha dostaw

  Wycofanie kosztów z łańcucha

  Użytkownicy niebędący użytkownikami EDI zatrzymani w poczcie

  Ponad 41% firm zagrożonych bez EDI

  Konsolidacja dostawców VAN

  Zwiększ widoczność i wydajność logistyki łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom integracyjnym B2B firmy Data Interchange

  Data Interchange zdobywa nagrodę dla dużego przedsiębiorstwa roku

  Data Interchange uruchamia nowy Portal Wsparcia

  Data Interchange będzie prezentować naszą ofertę rozwiązań EDI oraz promować korzyści płynące z MMOG/LE

  Metaldyne otrzymuje specjalne wyróżnienie od Forda już 11 rok z rzędu

  5 powodów, dla których warto przejść na usługi zarządzane przez EDI

  Data Interchange do zasilania QAD Managed EDI On Demand