ANSI X12 EDI 850 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

W dziedzinie komunikacji B2B elektroniczna wymiana danych (EDI) od dziesięcioleci stanowi kamień węgielny, ułatwiając płynną, bezpieczną i zautomatyzowaną wymianę dokumentów między partnerami biznesowymi. Nie tylko usprawniło to operacje w różnych sektorach, ale także doprowadziło do znacznych oszczędności czasu i zasobów. 

Jednak pomimo długiej historii i kluczowej roli we współczesnych transakcjach biznesowych, jego złożoność i rozległość może być trudna dla większości organizacji do całkowitego zrozumienia lub samodzielnej nawigacji. 

Właśnie dlatego pomagamy firmom takim jak Twoja zapoznać się z EDI poprzez naszą serię przewodników po różnych standardach i komunikatach. Dziś skupimy się na zestawie transakcji EDI 850 (T-Set), który jest częścią standardu ANSI X12.

W tym przewodniku zbadamy strukturę, korzyści i różnorodne scenariusze zastosowań zestawu 850 T, rzucając światło na to, w jaki sposób firmy z różnych branż mogą wykorzystać to narzędzie w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i przewagi strategicznej.

Sugerowana lektura: Zapoznaj się ze standardem ANSI X12 dzięki naszemu szczegółowemu przewodnikowi.

Co to jest EDI 850 T-Set?

ANSI X12 EDI 850 T-Set to cyfrowa wersja zamówienia zakupu, które można wysłać lub otrzymać w codziennych kontaktach biznesowych. Jest to część zestawu standardów ustanowionych przez American National Standards Institute (ANSI) dla EDI, zaprojektowanych w celu umożliwienia firmom wymiany zamówień zakupu drogą elektroniczną, ograniczając zużycie papieru i przyspieszając cały proces składania zamówień.

EDI 850 obejmuje wiele szczegółów:

 • Podstawy zamówienia: Czynniki takie jak numer zamówienia, data i termin dostawy.
 • Co jest zamawiane: Informacje o produktach lub usługach, w tym czym są, ile ich zamówiono i ile kosztują.
 • Szczegóły dostawy: Sposób i miejsce wysyłki zamówienia, w tym wszelkie specjalne instrukcje dotyczące obsługi.

Korzystanie z EDI 850 T-Set pozwala firmom realizować zamówienia szybciej i z mniejszą liczbą błędów, ponieważ wszystko jest zautomatyzowane. Zamówienia są więc nie tylko realizowane szybciej, ale także prawidłowo i zgodnie z pożądanymi poziomami zapasów.

Ze względu na swoją wszechstronność, ten zestaw T-Set jest szeroko stosowany w wielu branżach, od handlu detalicznego po produkcję. Jednak niezależnie od sektora, firmy mogą szybko i wyraźnie wymieniać się szczegółami zamówień, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie i wszystko przebiega sprawnie.

Jakie są korzyści i przypadki użycia zestawu EDI 850 T-Set?

EDI 850 T-Set to potężne narzędzie dla nowoczesnych operacji biznesowych. Upraszcza i usprawnia proces zamówień zakupu, przynosząc szereg korzyści i szerokie zastosowanie w różnych branżach.

Zalety zestawu ANSI X12 EDI 850 T-Set

Przyjęcie zestawu transakcji EDI 850 może zmienić sposób działania firm, oferując znaczące korzyści, takie jak

 • Krótszy czas przetwarzania: Automatyzacja przetwarzania zamówień znacznie skraca czas od złożenia zamówienia do jego realizacji.
 • Minimalizacja błędów: Dokładność transakcji elektronicznych zmniejsza liczbę błędów spowodowanych ręcznym wprowadzaniem danych.
 • Niższe koszty operacyjne: Automatyzacja i redukcja błędów prowadzą do obniżenia kosztów przetwarzania zamówień i zarządzania zapasami.
 • Lepsze relacje z partnerami handlowymi: Szybsze i dokładniejsze przetwarzanie zamówień zwiększa wiarygodność i zaufanie między partnerami handlowymi.
 • Lepsza widoczność i śledzenie: Firmy mogą śledzić zamówienia i zapasy w czasie rzeczywistym, poprawiając planowanie i szybkość reakcji.
 • Wsparcie dla inwentaryzacji Just-In-Time: Pomaga w utrzymaniu optymalnego poziomu zapasów, zmniejszając zapotrzebowanie na duże magazyny i obniżając koszty przechowywania.
 • Zgodność i standaryzacja: Zapewnia zgodność z wymaganiami partnerów handlowych i przestrzeganie standardów branżowych, dzięki czemu operacje biznesowe są płynniejsze.

Przypadki użycia dla zestawu T ANSI X12 EDI 850 

Wszechstronność zestawu EDI 850 T-Set oznacza, że ma on szerokie spektrum przypadków użycia, mających zastosowanie w różnych scenariuszach, takich jak:

 • Handel detaliczny: Do efektywnego zarządzania poziomami zapasów, zwłaszcza w szybko zmieniających się sektorach dóbr konsumpcyjnych, gdzie zapasy muszą być ściśle kontrolowane.
 • Produkcja: Zamawianie surowców lub części wymaganych do produkcji, wspieranie procesów produkcyjnych just-in-time, które zmniejszają ilość odpadów i poprawiają wydajność.
 • Opieka zdrowotna: Do zamawiania materiałów medycznych i sprzętu, zapewniając, że szpitale i kliniki utrzymują poziomy zapasów niezbędne do opieki nad pacjentami.
 • Łańcuch dostaw i logistyka: Usprawnienie procesu składania zamówień w całym łańcuchu dostaw, poprawa koordynacji i wydajności od producentów przez dystrybutorów po detalistów.
 • Rząd i sektor publiczny: W przypadku zamówień na towary i usługi potrzebne do świadczenia usług publicznych, zapewnienie przejrzystości i efektywności wydatków publicznych.
 • Przemysł motoryzacyjny: W zamawianiu określonych części i komponentów, gdzie czas i dokładność mają kluczowe znaczenie dla utrzymania płynności linii produkcyjnych.
 • Technologia i elektronika: Do zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw związanymi z produkcją towarów elektronicznych, od surowców po komponenty i gotowe produkty.

Sugerowana lektura: EDI 850 nie jest jedynym zestawem T ANSI X12, który omówiliśmy... dowiedz się więcej o zestawie T ANSI X12 997.

Jaka jest typowa struktura zestawu T EDI 850?

Zrozumienie struktury zestawu transakcji zamówienia zakupu ANSI X12 EDI 850 ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą usprawnić swoje procesy zakupowe. Ten ustandaryzowany format zapewnia, że wszystkie niezbędne szczegóły zamówienia zakupu są skutecznie przekazywane między partnerami handlowymi, zmniejszając nieporozumienia i przyspieszając cykl od zamówienia do realizacji.

Oto przykład tego, jak wygląda typowy komunikat EDI 850 T-Set:

ST~850~0001
BEG~00~NE~PO123456789~20240301
DTM~002~20240315
N1~ST~Company XYZ~9~123456789
N3~1234 Street Address
N4~City~State~Postal Code~Country
PO1~1~100~EA~10~AC~Item123~VN~ABC123
CTT~1
SE~7~0001

A teraz zagłębmy się w różne segmenty EDI 850 T-Set i ich cele.

SegmentPrzykładOpis
STST8500001Nagłówek zestawu transakcji: Wskazuje początek dokumentu EDI 850, określając jego typ (850) i numer kontrolny.
BEGBEG00NEPO12345678920240301Początek zamówienia: Oznacza początek zamówienia, w tym typ zamówienia, numer PO i datę.
DTMDTM00220240315Odniesienie do daty/godziny: Określa istotne daty/godziny dla transakcji, takie jak data dostawy lub wysyłki.
N1N1STCompany XYZ9123456789Identyfikacja podmiotu: Identyfikuje stronę według roli (np. Ship To), nazwy i numeru identyfikacyjnego.
N3N3~1234 Adres ulicyLokalizacja strony: Podaje adres ulicy dla strony zidentyfikowanej w segmencie N1.
N4N4MiastoStanKod pocztowyKrajLokalizacja geograficzna: Szczegóły dotyczące miasta, stanu, kodu pocztowego i kraju dla lokalizacji określonej w segmencie N3.
PO1PO11100EA10ACItem123VNABC123Podstawowe dane pozycji: Określa szczegóły pozycji, w tym ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową i identyfikator produktu/usługi.
CTTCTT~1Suma transakcji: Wskazuje całkowitą liczbę pozycji w zestawie transakcji.
SESE70001Zwiastun zestawu transakcji: Oznacza koniec zestawu transakcji i zawiera liczbę zawartych segmentów do potwierdzenia.

Jak przetwarzany jest komunikat EDI 850 T-Set?

Przetwarzanie tego zestawu T obejmuje kilka kluczowych kroków w celu zapewnienia, że informacje o zamówieniu zakupu są dokładnie przechwytywane, przekazywane i przetwarzane. Obejmują one:

 1. Tworzenie zamówienia zakupu: Proces rozpoczyna się od wygenerowania przez kupującego zamówienia zakupu w jego systemie zamówień. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak opisy produktów lub usług, ilości, ceny i instrukcje dostawy.
 2. Konwersja do formatu EDI: Gdy zamówienie zakupu jest gotowe, jest ono konwertowane do formatu EDI 850 przy użyciu oprogramowania EDI kupującego lub dostawcy usług. Ten krok zapewnia, że zamówienie jest w znormalizowanym formacie, który może być zrozumiany i przetworzony przez system EDI sprzedawcy.
 3. Przesyłanie EDI 850: Wiadomość EDI 850 jest następnie przesyłana do sprzedawcy za pośrednictwem bezpiecznej sieci EDI. Zapewnia to bezpieczną i niezawodną wymianę danych, chroniąc informacje zawarte w zamówieniu zakupu.
 4. Odbiór i tłumaczenie: Po otrzymaniu wiadomości EDI 850 system EDI sprzedawcy automatycznie tłumaczy wiadomość z formatu EDI z powrotem na format zrozumiały dla systemu przetwarzania zamówień. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że zamówienie jest dokładnie interpretowane bez ręcznego wprowadzania danych.
 5. Przetwarzanie zamówienia: Po dokładnym zaimportowaniu szczegółów zamówienia do systemu sprzedawcy, zamówienie może zostać przetworzone. Obejmuje to potwierdzenie dostępności zamówionych pozycji, zaplanowanie produkcji lub pobranie z magazynu oraz przygotowanie zamówienia do wysyłki.
 6. Potwierdzenie: Gdy sprzedawca przetworzy zamówienie, generuje wiadomość EDI 855 Purchase Order Acknowledgement. Wiadomość ta jest wysyłana z powrotem do kupującego, potwierdzając otrzymanie zamówienia i podając szczegóły dotyczące oczekiwanej realizacji, takie jak potwierdzenie pozycji do wysyłki, ilości i szacowane daty dostawy.
 7. Realizacja i wysyłka: Sprzedawca realizuje zamówienie zgodnie z uzgodnionymi warunkami, co może obejmować produkcję, montaż lub pobranie produktów z magazynu. Gdy zamówienie jest gotowe, jest wysyłane do kupującego, a EDI 856 Advance Ship Notice (ASN) jest wysyłane, podając szczegóły przesyłki, w tym informacje o przewoźniku, numery śledzenia i przewidywaną datę dostawy.
 8. Odbiór i uzgodnienie: Po otrzymaniu towarów, kupujący sprawdza przesyłkę z zamówieniem EDI 850 i EDI 856 ASN, aby upewnić się, że wszystko zostało dostarczone zgodnie z oczekiwaniami. Wszelkie rozbieżności są rozwiązywane ze sprzedawcą w celu zapewnienia dokładności i satysfakcji.
 9. Faktura i płatność: Na koniec sprzedawca wysyła fakturę EDI 810 do kupującego za dostarczone towary. Kupujący przetwarza tę fakturę za pośrednictwem swojego systemu zobowiązań, kończąc cykl transakcji płatnością zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zamówieniu zakupu.

Jakie są odpowiedniki EDI 850 T-Set w innych standardach?

Podczas gdy EDI 850 T-Set jest kamieniem węgielnym EDI w różnych branżach w Stanach Zjednoczonych, ważne jest, aby uznać, że inne standardy istnieją na całym świecie. Standardy te służą temu samemu celowi, ale są dostosowane do różnych regionów, branż lub systemów. 

Zrozumienie tych odpowiedników jest kluczowe dla firm działających na arenie międzynarodowej lub tych, które chcą rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Oto kilka kluczowych odpowiedników EDI 850 T-Set w innych standardach EDI:

Standard EDIOdpowiednik EDI 850 T-Set
EDIFACTORDERS (Wiadomość o zamówieniu)
TRADACOMSORDERS (Wiadomość o zamówieniu)
PEPPOLTransakcja zamówienia 3.2 (zamówienie BIS)
UBLZamówienie
VDAVDA 4905 (zamówienie zakupu)
GS1 EANCOMZAMÓWIENIA
ODETTEDELFOR (prognoza dostaw) i DELJIT (dostawa dokładnie na czas)

Sugerowana lektura: Uzupełnij swoją wiedzę na temat standardu ANSI X12, korzystając z naszego przewodnika po zestawie ANSI X12 810 T-Set. 

Zwiększ możliwości komunikacji EDI dzięki Data Interchange

Zanurzenie się w ANSI X12 EDI 850 Purchase Order T-Set pokazało nam, jak ważne jest EDI dla usprawnienia i zwiększenia wydajności transakcji biznesowych. Zamieniając papierowe zamówienia na cyfrowe, firmy mogą ograniczyć liczbę błędów i przyspieszyć działanie, dzięki czemu operacje są płynne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać to, co EDI ma do zaoferowania, Data Interchange jest tutaj, aby Ci pomóc. Dzięki naszemu doświadczeniu i najnowocześniejszym rozwiązaniom możemy poprowadzić Cię przez każdy etap procesu, od zrozumienia podstaw EDI po pełną integrację z operacjami biznesowymi. 

Odkryj z nami przyszłość biznesu, umawiając się na rozmowę z jednym z naszych ekspertów.

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Porozmawiaj z ekspertem
  Firma Epicor ceni sobie prywatność użytkowników. Warunki korzystania z witryny internetowej.

  ARTYKUŁY POWIĄZANE

  Przejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  EDI 940 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 865 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4987: struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4938: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELJIT T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELFOR T: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4915

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4905

  Zestawy T | ANSI X12 810

  Jak zoptymalizować integrację systemów EDI i ERP?

  Zestawy T | ANSI X12 997

  T-Set | EDIFACT INVOIC

  T-Set | EDIFACT DESADV

  Odkrywanie usług EDI w chmurze w ERP: Architektura, bezpieczeństwo i skalowalność

  Wyjaśnienie VDA: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie ANSI X12: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie EDIFACT: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Potęga Web EDI dla globalnych łańcuchów dostaw

  Jak w pełni wykorzystać możliwości AS2

  Jak EDI upraszcza transakcje w sektorze produkcyjnym

  Dlaczego łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga połączenia OFTP2?

  Trendy w cyfrowym łańcuchu dostaw wpływające na rok 2023 i kolejne lata

  Jak zarządzać złożonością globalnego łańcucha dostaw

  Jak pokonać ryzyko związane z łańcuchem dostaw

  Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw w 2023 roku?

  Jak ulepszyć strategię łańcucha dostaw

  Dlaczego skalowalny EDI jest niezbędny do szybkiego rozwoju firmy

  Jak wybrać właściwy protokół przesyłania plików EDI

  Wprowadzenie do OFTP2 (Odette File Transfer Protocol)

  Jakie są koszty wdrożenia EDI?

  Co to jest PEPPOL?

  Przewodnik po protokołach EDI

  Koszty EDI VAN: Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

  Ile kosztuje EDI?

  Jak działają rozwiązania EDI on-premise?

  Nasz plan w Data Interchange, aby zmienić EDI i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Integracja EDI z systemem ERP

  In-house vs Managed Service EDI

  Czym jest integracja API? I jak wpływa na EDI?

  Epicor przejmuje dostawcę EDI Data Interchange

  6 korzyści z EDI w branży logistycznej

  4 wyzwania stojące przed branżą logistyczną i jak je pokonać

  Najlepsi dostawcy rozwiązań EDI w 2023 r.

  Rozwiązywanie problemów łańcucha dostaw w branży logistycznej

  Najlepsze praktyki integracji B2B EDI w 2023 r.

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI w 2022 r.

  Trendy w analityce łańcucha dostaw w 2022 r.

  Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Wykorzystaj wzrost rynku

  Ogłoszenie: Andrew Filby zostaje dyrektorem generalnym Data Interchange

  7 zalet EDI w przemyśle motoryzacyjnym

  Oczekiwania konsumentów powodują zapotrzebowanie na zintegrowane dane

  Jak zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Pandemiczne wyzwania związane z łańcuchem dostaw zwiększają presję

  EDI ułatwione dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przezwyciężenie problemów z widocznością łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

  Złożone problemy łańcucha dostaw i proste rozwiązania

  Elastyczność łańcucha dostaw: Dlaczego Twoi klienci jej potrzebują

  5 Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie wydajnością dostawców na nowo wyobrażone w 2023 r.

  Jak połączyć pojawiające się trendy technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Poznaj zespół: Marketing

  Najlepsze praktyki zarządzania dostawcami po COVID-19

  Przyszłość EDI: spojrzenie poza rok 2025

  Trzy najważniejsze wymagania dotyczące wymiany danych w łańcuchu dostaw

  Zalety EDI w E-Commerce: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną online w 2021 roku

  Kurs na temat standardów branżowych EDI: ANSI x12 vs EDIFACT vs OFTP i więcej

  Czym jest mapowanie EDI?

  Czym jest EDI: Historia i przyszłość elektronicznej wymiany danych

  Przyszłość łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie relacjami z dostawcami: Jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki

  Jak EDI-as-a-Service zmienia najlepsze praktyki łańcucha dostaw w 2021 roku

  Agile Supplier Onboarding: Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w niepewnych czasach

  Wpływ nieudanego EDI na łańcuch dostaw

  Rozwiązania EDI w chmurze vs. rozwiązania stacjonarne

  Porównanie różnych typów EDI

  5 najczęstszych problemów z implementacją EDI i jak je rozwiązać

  Czy Twoje dokumenty EDI są gotowe na nową granicę celną UE/UK?

  Wyzwania związane z integracją B2B

  EDI vs API: Zmniejsz luki w łączności B2B

  Dziesięć rzeczy, których należy szukać u dostawcy usług zarządzanych EDI

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020 r.

  Logicalis i Data Interchange - partnerstwo dla sukcesu

  EDI - usługa integracji danych krytyczna dla sukcesu biznesowego

  Połączenie sił z SnapLogic: połączenie wiodących na rynku rozwiązań iPaaS i EDI

  Dołączenie do wymiany danych: Moje doświadczenie z blokadą

  Data Interchange ogłasza strategiczne partnerstwo z firmą SmarterPay

  Szybki dostęp do nowych partnerów handlowych dla obsługi COVID-19

  Utrzymanie łańcucha dostaw w ruchu

  Nasze rozwiązanie Web EDI zyskuje nowe oblicze

  Coronavirus: Nasz plan ciągłości działania

  Z miłością od Data Interchange ♥

  Nowa dekada, odnowione ambicje i następne pokolenie

  Brexit i EDI

  Data Interchange przekształca usługę wsparcia technicznego w celu poprawy doświadczenia klienta.

  Wywiad: Aktualizacja informacji o nowym prezesie Data Interchange, Robercie Steinerze

  Data Interchange powołuje Roberta Steinera na stanowisko dyrektora generalnego

  Komunikaty MQ za pośrednictwem ENX - Renault

  Pięć kluczowych pytań do dostawcy EDI

  Wymiana danych na konferencji Odette 2018

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI

  Usprawnienie EDI i uwolnienie wzrostu

  EDI: czynnik zwiększający wydajność łańcucha dostaw

  Wycofanie kosztów z łańcucha

  Użytkownicy niebędący użytkownikami EDI zatrzymani w poczcie

  Ponad 41% firm zagrożonych bez EDI

  Konsolidacja dostawców VAN

  Zwiększ widoczność i wydajność logistyki łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom integracyjnym B2B firmy Data Interchange

  Data Interchange zdobywa nagrodę dla dużego przedsiębiorstwa roku

  Data Interchange uruchamia nowy Portal Wsparcia

  Data Interchange będzie prezentować naszą ofertę rozwiązań EDI oraz promować korzyści płynące z MMOG/LE

  Metaldyne otrzymuje specjalne wyróżnienie od Forda już 11 rok z rzędu

  5 powodów, dla których warto przejść na usługi zarządzane przez EDI

  Data Interchange do zasilania QAD Managed EDI On Demand