T-Set | EDIFACT DESADV

Wymiana informacji między firmami jest równie ważna, jak wymiana samych towarów i usług. Właśnie dlatego elektroniczna wymiana danych (EDI) stała się podstawą wymiany krytycznych dokumentów i informacji biznesowych.

Mając to na uwadze, istnieje cała gama zestawów transakcji (T-sets), standardów i struktur, które należy uwzględnić. Zrozumienie, który standard przesyłania wiadomości EDI jest najlepszy dla Twojej firmy, ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia lepszej komunikacji z partnerami, dostawcami i producentami.

Dzisiaj zajmiemy się komunikatem EDIFACT DESADV. Powszechnie stosowany w różnych branżach produkcyjnych, od motoryzacyjnej po farmaceutyczną, DESADV jest kluczem do elektronicznego procesu zakupów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co zawiera, jakie są jego zalety i jak można go zastosować, aby uzyskać lepszą koordynację z partnerami w łańcuchu dostaw.

Sugerowana lektura: Więcej informacji na temat standardu EDIFACT można znaleźć w naszym przewodniku: EDIFACT Explained: Standardy wiadomości i zestawy transakcji.

Czym jest EDIFACT DESADV?

DESADV (DESpatch ADVice) to specjalny zestaw T w ramach standardu EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport). 

Zestaw DESADV T służy jako krytyczny dokument w procesach łańcucha dostaw, dostarczając szczegółowych informacji o zawartości, opakowaniu i szczegółach transportu wysyłanej przesyłki. Zazwyczaj jest on wysyłany przez dostawcę do nabywcy, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak dostawca usług logistycznych.

Jakie są zalety EDIFACT DESADV?

EDIFACT DESADV ma kilka kluczowych zalet, które sprawiają, że jest korzystny dla przemysłu wytwórczego: 

 1. Zaawansowane powiadomienie: DESADV zapewnia kupującym i firmom logistycznym wcześniejsze powiadomienie o szczegółach przesyłki, pomagając im lepiej planować i koordynować odbiór dostawy.
 2. Zautomatyzowane gromadzenie i przetwarzanie danych: DESADV może być przetwarzany automatycznie, redukując błędy ręczne i zwiększając wydajność.
 3. Przejrzystość i identyfikowalność: DESADV zwiększa przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchu dostaw, pomagając w zarządzaniu zapasami, planowaniu harmonogramu dostaw i śledzeniu.

Istnieje również wiele przypadków użycia, do których można wykorzystać zestaw DESADV T:

 • Lista pakowania: DESADV może zawierać szczegółowe informacje na temat hierarchii opakowań i towarów zawartych w przesyłce. 
 • Szczegóły dotyczące transportu: Dokument DESADV może służyć jako odniesienie dla informacji związanych z transportem, takich jak planowany czas wyjazdu i przewidywany czas przyjazdu, identyfikacja środków transportu (np. identyfikator ciężarówki lub statku) oraz szczegóły trasy.
 • Śledzenie przesyłek: DESADV może być wykorzystywany do śledzenia ruchu przesyłki w całym łańcuchu dostaw. Może pomóc zidentyfikować bieżącą lokalizację towarów i podać szczegóły dotyczące szacowanego czasu przybycia, pomagając w zarządzaniu zapasami i planowaniu wysyłek.
 • Dokumentacja dla organów celnych: W niektórych przypadkach dokument DESADV może być wykorzystany do dostarczenia dokumentacji dla organów celnych, gdy towary są wysyłane za granicę. Dokument DESADV zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym informacje o wysyłanych towarach, ich ilości, kraju pochodzenia i miejscu przeznaczenia, które są często potrzebne do obsługi celnej.
 • Zarządzanie harmonogramem dostaw: Ponieważ zawiera on szczegółowe informacje na temat przewidywanego czasu wyjazdu i przyjazdu przesyłki, firma może wykorzystać DESADV do odpowiedniego zaplanowania zasobów i operacji.
 • Potwierdzenie zamówienia zakupu: DESADV może być użyty do potwierdzenia treści zamówienia zakupu. Określa konkretne pozycje i ilości wysłane w odpowiedzi na dane zamówienie, umożliwiając kupującym potwierdzenie, że ich zamówienia zostały prawidłowo zrealizowane.
 • Zarządzanie zwrotami i refundacjami: Jeśli klient musi zwrócić produkty, DESADV może służyć jako dokument referencyjny wyszczególniający pierwotnie wysłane produkty, pomagając w zarządzaniu zwrotami i przetwarzaniu zwrotów.

Oczywiście ostatecznie różnią się one w zależności od tego, czy przynoszą korzyści klientom, dostawcom, czy obu stronom.

Co zawiera komunikat EDIFACT DESADV?

Komunikat EDIFACT DESADV może zawierać różne szczegóły dotyczące wysyłki przesyłki. Obejmuje to między innymi:

SegmentPrzykładOpis
UNHUNH+1+DESADV:D:96A:UN'Nagłówek komunikatu. Określa typ komunikatu (DESADV), numer wersji (96A) i numer referencyjny komunikatu (1).
BGMBGM+7+4500567890+9′Początek wiadomości. Określa kod nazwy dokumentu (7 oznacza awizo wysyłki), numer dokumentu i funkcję wiadomości (9 oznacza oryginał).
DTMDTM+137:202110180000:203′Date/time/period.137: Jest to kwalifikator daty/godziny/okresu, który wskazuje datę oczekiwanego odlotu powiązanego transportu.202310180000: Jest to data i godzina odlotu. Jest sformatowany jako CCYYMMDDHHMM, co przekłada się na rok 2023, 18 października, o godzinie 00:00.203: Określa format podanej daty i godziny. W tym przypadku 203 reprezentuje format CCYYMMDDHHMM.
MEAMEA+AAE+GRM:KGM:1250′Pomiary. Określa pomiary fizyczne, w tym typ pomiaru (waga brutto), jednostkę pomiaru (kilogramy) i ilość.
RFFRFF+ON:4500567890′Odniesienie. Podaje szczegóły odnośnika, np. ON (numer zamówienia). W tym przypadku ON to 4500567890.
NADNAD+BY+792820524::9′Nazwa i adres. Określa szczegóły strony związane z komunikatem dokumentu, BY (Kupujący) i kod identyfikacyjny.
CPSCPS+1+2+3′Definiuje hierarchiczną strukturę pakowania wysyłanych towarów.
PACPAC+42++CAROkreśla kolejność pakowania i rodzaj używanego opakowania, np. karton (CAR).
LOCLOC+7+DEHAM::139:6′Lokalizacja. Określa lokalizację geograficzną wysyłanych towarów. DEHAM reprezentuje Hamburg, Niemcy.
GINGIN+BN+1234567890′Numer identyfikacyjny towarów. Podaje numer identyfikacyjny towarów.
QTYQTY+1:25:PCEIlość. Określa ilość i jej miarę. W tym przykładzie jest to 25 sztuk (PCE).
UNTUNT+128+1′Zwiastun wiadomości. Oznacza koniec komunikatu. Określa również całkowitą liczbę segmentów w komunikacie i ten sam numer referencyjny komunikatu z UNH.

Tak więc prosty komunikat DESADV wyglądałby mniej więcej tak:

UNH+1+DESADV:D:96A:UN’BGM+7+4500567890+9’DTM+137:202110180000:203’MEA+AAE+GRM:KGM:1250’RFF+ON:4500567890’NAD+BY+792820524::9’CPS+1+2+3’PAC+42++CAR’LOC+7+DEHAM::139:6’GIN+BN+1234567890’QTY+1:25:PCE’UNT+128+1′

Oprócz tych podstawowych elementów, komunikat DESADV może zawierać dalsze szczegóły w zależności od charakteru przesyłki i umowy między nadawcą a odbiorcą.

Odpowiedniki EDIFACT DESADV w innych formatach EDI

Dokument EDIFACT DESADV jest reprezentowany w różny sposób w różnych standardach EDI. Terminologia jest różna, ale funkcja pozostaje taka sama. Oto jak różne standardy EDI odnoszą się do odpowiednika dokumentu DESADV:

Standard EDIOdpowiednik EDIFACT DESADV
ANSI X12 (ASC X12)856 Zawiadomienie o wysyłce/Manifest
TRADACOMSWiadomość o dostawie
VDA4913 Wezwanie do dostawy z harmonogramem dostaw JIT
EANCOMWskazówka dotycząca wysyłki DESADV
ODETTEInstrukcja dostawy DELINS
SAP IDOCDELVRY03 Dostawa
RosettaNetPowiadomienie o statku PIP3A4

Wskazówka: Należy pamiętać, że rzeczywista treść komunikatu DESADV może się różnić w zależności od potrzeb zaangażowanych firm, charakteru transportowanych towarów oraz wszelkich szczególnych wymagań wynikających ze sposobu transportu lub wymogów regulacyjnych.

Jak przetwarzane są zestawy T EDIFACT DESADV?

Przetwarzanie zestawu DESADV T odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania EDI. Proces ten obejmuje zazwyczaj następujące kroki:

 1. Tworzenie: DESADV jest tworzony przez nadawcę (zazwyczaj dostawcę) i zawiera szczegółowe informacje na temat zawartości, opakowania i transportu przesyłki.
 2. Konwersja EDI: DESADV jest następnie konwertowany na standardowy format EDIFACT DESADV T-set przy użyciu translatora EDI. Konwersja ta zapewnia, że dane mogą być zrozumiane i przetworzone przez odbiorcę.
 3. Transmisja: Zestaw T jest przesyłany elektronicznie za pośrednictwem sieci EDI do odbiorcy (kupującego lub dostawcy usług logistycznych).
 4. Odbiór i tłumaczenie: Po otrzymaniu, zestaw DESADV T jest przetwarzany przez oprogramowanie EDI odbiorcy, które tłumaczy go z powrotem na format, który może być wykorzystany przez systemy odbiorcy.
 5. Integracja: Dane z DESADV są integrowane z systemami takimi jak Warehouse Management Systems lub Enterprise Resource Planning w celu dalszego wewnętrznego przetwarzania.

Należy pamiętać, że rzeczywisty proces może się różnić w zależności od konkretnego oprogramowania EDI, sieci i systemów wewnętrznych używanych przez nadawcę i odbiorcę.

Dlaczego partner EDI jest kluczem do sukcesu?

Chociaż EDIFACT jest powszechnie akceptowanym standardem, mogą występować różnice między różnymi branżami i firmami, co może czasami powodować problemy z kompatybilnością. Ponadto zestaw DESADV T może być złożony i trudny do wdrożenia, szczególnie dla firm, które dopiero rozpoczynają przygodę z EDI.

Mając to na uwadze, poleganie na partnerze EDI prowadzonym przez ekspertów nie tylko pomaga zrozumieć te zawiłości - właściwy partner może pomóc w stworzeniu rozwiązania dostosowanego do potrzeb i wymagań biznesowych.

To właśnie dostarczamy naszym klientom w Data Interchange. Jako wyspecjalizowany dostawca usług zarządzanych przez EDI, tworzymy rozwiązania EDI, które optymalizują sposób, w jaki firmy łączą się ze sobą, prowadząc do większej wydajności we wszystkich obszarach.
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie już dziś, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Porozmawiaj z ekspertem
  Firma Epicor ceni sobie prywatność użytkowników. Warunki korzystania z witryny internetowej.

  ARTYKUŁY POWIĄZANE

  Przejście na rozwiązania EDI oparte na chmurze

  EDI 940 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 865 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4987: struktura, korzyści i przypadki użycia

  ANSI X12 EDI 850 T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Komunikat VDA 4938: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELJIT T-Set: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Zestaw EDIFACT DELFOR T: Struktura, korzyści i przypadki użycia

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4915

  Wyjaśnienie komunikatu VDA 4905

  Zestawy T | ANSI X12 810

  Jak zoptymalizować integrację systemów EDI i ERP?

  Zestawy T | ANSI X12 997

  T-Set | EDIFACT INVOIC

  Odkrywanie usług EDI w chmurze w ERP: Architektura, bezpieczeństwo i skalowalność

  Wyjaśnienie VDA: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie ANSI X12: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Wyjaśnienie EDIFACT: Standardy komunikatów i zestawy transakcji

  Potęga Web EDI dla globalnych łańcuchów dostaw

  Jak w pełni wykorzystać możliwości AS2

  Jak EDI upraszcza transakcje w sektorze produkcyjnym

  Dlaczego łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga połączenia OFTP2?

  Trendy w cyfrowym łańcuchu dostaw wpływające na rok 2023 i kolejne lata

  Jak zarządzać złożonością globalnego łańcucha dostaw

  Jak pokonać ryzyko związane z łańcuchem dostaw

  Jaka jest przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw w 2023 roku?

  Jak ulepszyć strategię łańcucha dostaw

  Dlaczego skalowalny EDI jest niezbędny do szybkiego rozwoju firmy

  Jak wybrać właściwy protokół przesyłania plików EDI

  Wprowadzenie do OFTP2 (Odette File Transfer Protocol)

  Jakie są koszty wdrożenia EDI?

  Co to jest PEPPOL?

  Przewodnik po protokołach EDI

  Koszty EDI VAN: Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

  Ile kosztuje EDI?

  Jak działają rozwiązania EDI on-premise?

  Nasz plan w Data Interchange, aby zmienić EDI i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Integracja EDI z systemem ERP

  In-house vs Managed Service EDI

  Czym jest integracja API? I jak wpływa na EDI?

  Epicor przejmuje dostawcę EDI Data Interchange

  6 korzyści z EDI w branży logistycznej

  4 wyzwania stojące przed branżą logistyczną i jak je pokonać

  Najlepsi dostawcy rozwiązań EDI w 2023 r.

  Rozwiązywanie problemów łańcucha dostaw w branży logistycznej

  Najlepsze praktyki integracji B2B EDI w 2023 r.

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI w 2022 r.

  Trendy w analityce łańcucha dostaw w 2022 r.

  Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Wykorzystaj wzrost rynku

  Ogłoszenie: Andrew Filby zostaje dyrektorem generalnym Data Interchange

  7 zalet EDI w przemyśle motoryzacyjnym

  Oczekiwania konsumentów powodują zapotrzebowanie na zintegrowane dane

  Jak zoptymalizować procesy łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Pandemiczne wyzwania związane z łańcuchem dostaw zwiększają presję

  EDI ułatwione dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przezwyciężenie problemów z widocznością łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

  Złożone problemy łańcucha dostaw i proste rozwiązania

  Elastyczność łańcucha dostaw: Dlaczego Twoi klienci jej potrzebują

  5 Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie wydajnością dostawców na nowo wyobrażone w 2023 r.

  Jak połączyć pojawiające się trendy technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Poznaj zespół: Marketing

  Najlepsze praktyki zarządzania dostawcami po COVID-19

  Przyszłość EDI: spojrzenie poza rok 2025

  Trzy najważniejsze wymagania dotyczące wymiany danych w łańcuchu dostaw

  Zalety EDI w E-Commerce: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną online w 2021 roku

  Kurs na temat standardów branżowych EDI: ANSI x12 vs EDIFACT vs OFTP i więcej

  Czym jest mapowanie EDI?

  Czym jest EDI: Historia i przyszłość elektronicznej wymiany danych

  Przyszłość łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

  Zarządzanie relacjami z dostawcami: Jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki

  Jak EDI-as-a-Service zmienia najlepsze praktyki łańcucha dostaw w 2021 roku

  Agile Supplier Onboarding: Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w niepewnych czasach

  Wpływ nieudanego EDI na łańcuch dostaw

  Rozwiązania EDI w chmurze vs. rozwiązania stacjonarne

  Porównanie różnych typów EDI

  5 najczęstszych problemów z implementacją EDI i jak je rozwiązać

  Czy Twoje dokumenty EDI są gotowe na nową granicę celną UE/UK?

  Wyzwania związane z integracją B2B

  EDI vs API: Zmniejsz luki w łączności B2B

  Dziesięć rzeczy, których należy szukać u dostawcy usług zarządzanych EDI

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020 r.

  Logicalis i Data Interchange - partnerstwo dla sukcesu

  EDI - usługa integracji danych krytyczna dla sukcesu biznesowego

  Połączenie sił z SnapLogic: połączenie wiodących na rynku rozwiązań iPaaS i EDI

  Dołączenie do wymiany danych: Moje doświadczenie z blokadą

  Data Interchange ogłasza strategiczne partnerstwo z firmą SmarterPay

  Szybki dostęp do nowych partnerów handlowych dla obsługi COVID-19

  Utrzymanie łańcucha dostaw w ruchu

  Nasze rozwiązanie Web EDI zyskuje nowe oblicze

  Coronavirus: Nasz plan ciągłości działania

  Z miłością od Data Interchange ♥

  Nowa dekada, odnowione ambicje i następne pokolenie

  Brexit i EDI

  Data Interchange przekształca usługę wsparcia technicznego w celu poprawy doświadczenia klienta.

  Wywiad: Aktualizacja informacji o nowym prezesie Data Interchange, Robercie Steinerze

  Data Interchange powołuje Roberta Steinera na stanowisko dyrektora generalnego

  Komunikaty MQ za pośrednictwem ENX - Renault

  Pięć kluczowych pytań do dostawcy EDI

  Wymiana danych na konferencji Odette 2018

  Jak wybrać właściwego dostawcę EDI

  Usprawnienie EDI i uwolnienie wzrostu

  EDI: czynnik zwiększający wydajność łańcucha dostaw

  Wycofanie kosztów z łańcucha

  Użytkownicy niebędący użytkownikami EDI zatrzymani w poczcie

  Ponad 41% firm zagrożonych bez EDI

  Konsolidacja dostawców VAN

  Zwiększ widoczność i wydajność logistyki łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom integracyjnym B2B firmy Data Interchange

  Data Interchange zdobywa nagrodę dla dużego przedsiębiorstwa roku

  Data Interchange uruchamia nowy Portal Wsparcia

  Data Interchange będzie prezentować naszą ofertę rozwiązań EDI oraz promować korzyści płynące z MMOG/LE

  Metaldyne otrzymuje specjalne wyróżnienie od Forda już 11 rok z rzędu

  5 powodów, dla których warto przejść na usługi zarządzane przez EDI

  Data Interchange do zasilania QAD Managed EDI On Demand