nifco_newlogo-removebg-preview

Motoryzacja | 65 milionów euro obrotu

Szybki wzrost biznesu dla Nifco

Zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie

Użytkownik

40

Spełnienie wymagań EDI oddzielnego partnera handlowego

Przegląd

Nifco Poland, początkowo zlecając obsługę EDI zewnętrznemu dostawcy, zaangażowało się w zarządzanie procesami biznesowymi. Wszystko zmieniło się w 2012 roku, gdy nowy, lukratywny kontrakt z Fordem postawił przed nami dwa poważne problemy. Pierwszy z nich dotyczył przetwarzania zaawansowanych zawiadomień o przesyłce (ASN) - elektronicznych dokumentów biznesowych wykorzystywanych do przekazywania odbiorcom informacji o zawartości, cechach fizycznych i szczegółach dostawy.

Zgodnie z warunkami nowego kontraktu z Fordem, Nifco Poland musiało odsyłać każdy ASN w określonym czasie, ale ich istniejące rozwiązanie EDI nie spełniało tego aspektu podejścia Forda do EDI. W związku z tym dalsze zlecanie EDI pierwotnemu dostawcy skutkowałoby wysokimi "opłatami za opóźnienie" z powodu opóźnień w produkcji, których Ford doświadczałby za każde spóźnienie.

Druga kwestia dotyczyła nakładania kar za zwłokę i ich wpływu na korzystny status Nifco Poland jako "dostawcy Tier 1" - firmy, która produkuje i dostarcza produkty bezpośrednio do producentów OEM.

Jeśli Nifco Poland miałoby nadal korzystać z oryginalnego rozwiązania EDI, ich status dostawcy Tier 1 byłby coraz bardziej zagrożony, co prowadziłoby
do nieuniknionej degradacji do niższego statusu dostawcy poprzez nałożenie punktów ujemnych.

Podejście

Rozwój biznesu: Nifco Poland potrzebowało rozwiązania EDI, które pozwoliłoby im tworzyć i wysyłać ASN-y oraz otrzymywać prognozy od Forda w krótkim okresie czasu, a w dłuższej perspektywie wymieniać dane z obecnymi i przyszłymi partnerami handlowymi w miarę rozwoju firmy. Otrzymując rekomendację od istniejącego partnera handlowego, Nifco Poland zostało poinformowane, że Data Interchange będzie w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązanie EDI, które pozwoli im zaadoptować i objąć w całości podejście Forda do EDI.

Przetwarzanie zamówień: Zbierając wymagania techniczne Nifco Poland, pierwszym wyzwaniem było zapewnienie, że rozwiązanie będzie gotowe w uzgodnionym terminie rozpoczęcia handlu, tak aby zamówienia Forda mogły być przetwarzane w sposób wydajny i terminowy. Aby to osiągnąć, firma Darwin: Data Interchange's premium order-processing solution was configured with a special Ford profile pack to quickly enable compliance with their specific EDI requirements and completely avoid the incursion of any late penalty charges.

Integracja: Następnie skonfigurowano skrzynkę pocztową w sieci Dinet Integration Network i platformę integracyjną Odex Enterprise, aby działała jako wewnętrzny i zewnętrzny punkt połączenia dla komunikacji z partnerami handlowymi. Ostatnią częścią rozwiązania jest komponent Xlate Evolution, który umożliwia wewnętrzną transformację danych w firmie Nifco Poland w przypadkach, gdy pliki muszą być konwertowane z jednego formatu na drugi, aby mogły być przetwarzane jako ASN.

Wniosek

Zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie EDI nie tylko pozwoliło firmie Nifco Poland z powodzeniem rozpocząć handel z Fordem bez ponoszenia kar za opóźnienia, ale także zapewniło ciągłość działania i scentralizowało całą funkcję EDI na jednej spójnej platformie. Od momentu uruchomienia rozwiązania, Nifco Poland jest w stanie zarządzać i wymieniać dane z coraz większą liczbą nowych partnerów handlowych i obecnie spełnia oddzielne wymagania EDI ponad czterdziestu partnerów handlowych.

W najbliższych miesiącach Data Interchange będzie wspierać Nifco Poland w dalszym wzmacnianiu integracji dostawców i komunikacji z oddziałami poprzez włączenie do istniejącego rozwiązania elementu Managed File Transfer.

"Chciałbym podziękować Data Interchange... import danych do naszych wewnętrznych systemów, konfiguracja różnych typów wiadomości... wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo, a poziom wsparcia technicznego był niezwykle wysoki"

- Konrad Hulecki, Kierownik Działu IT, Nifco Poland

nifco_newlogo-removebg-preview

Motoryzacja | 65 milionów euro obrotu

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Zobacz, jak najbardziej zaawansowane łańcuchy dostaw na świecie są
dzięki wymianie danych już dziś.