Maflow 2

Motoryzacja | 160 milionów euro obrotu

Optymalizacja łańcucha dostaw

Zintegrowane rozwiązanie SAP

Wykres liniowy

25%

wzrost rok do roku

Przegląd

Boryszew S.A. Maflow jest wiodącym producentem klimatyzacji i innych aplikacji do transportu cieczy i gazów w pojazdach samochodowych oraz spółką zależną globalnej, Grupy Boryszew.

Usytuowana w Polsce firma Maflow zaopatruje największe na świecie firmy motoryzacyjne i producentów ciężarówek, takie jak Volkswagen Group, BMW i Leyland-DAF, i jest uznawana za światowej klasy producenta "Fluid Handling Systems".

Maflow poszukiwał dostawcy sieci o wartości dodanej (VAN), który mógłby dostosować system SAP do rosnącej liczby globalnych zakładów produkcyjnych i zarządzać komunikacją wewnętrzną poprzez integrację systemów EDI zlokalizowanych na czterech kontynentach.

Pierwszym krokiem projektu była analiza wewnętrznych procesów biznesowych fabryk Maflow zlokalizowanych w Polsce, gdzie powstało ich pierwsze rozwiązanie SAP i oryginalny system legacy.

Maflow chciał wyposażyć swoje najnowsze zakłady produkcyjne w Meksyku i Chinach w rozwiązanie SAP, a następnie włączyć do niego pozostałe zakłady produkcyjne we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Brazylii, aby zapewnić jednolitą platformę komunikacyjną w całej firmie.

Skonfigurowano połączenie pomiędzy DiNet, globalną siecią wymiany informacji B2B, a istniejącym systemem SAP firmy Maflow za pomocą jednego bezpiecznego protokołu FTP. Umożliwiło to Maflow wysyłanie i odbieranie plików wewnątrz firmy pomiędzy różnymi zakładami produkcyjnymi oraz na zewnątrz, do swoich partnerów handlowych.

Podejście

Komunikacja: Po skonfigurowaniu aspektu komunikacyjnego rozwiązania, kolejnym krokiem wdrożenia było skomponowanie obszernej listy wymagań partnerów handlowych Maflow.

Tworzenie: Data Interchange były następnie w stanie przeprowadzić analizę wszystkich komunikatów przychodzących i wychodzących, nakreślając parametry dla stworzenia kilku podstawowych map EDI oraz szeregu wariantów.

Migracja: Wraz z rosnącą liczbą partnerów handlowych, Data Interchange ustaliła, że będą musieli stworzyć wiele map bazowych i wariantów. Ostatnim aspektem procesu wdrożenia była migracja partnerów handlowych Maflow z wielu dostawców VAN do DiNet. 

Wniosek

Eliminując wysokie koszty komunikacji i nieefektywne procesy biznesowe, migracja partnerów handlowych została osiągnięta poprzez współpracę z innymi dostawcami VAN w celu ustalenia terminów przeniesienia EDI i przepływów danych do DiNet.

Firma Maflow zyskała pełną widoczność wszystkich swoich wewnętrznych procesów, poczyniła znaczne oszczędności kosztów i korzysta z proaktywnego systemu wsparcia Managed Service, który zapewnia zmniejszenie wpływu biznesowego wszelkich problemów technicznych.

Dzięki planom dodatkowej rozbudowy, skalowalność rozwiązania zapewnia również szybszy i skuteczniejszy rozwój firmy w przyszłości.

"Data Interchange zapewniła najwyższej klasy wsparcie serwisowe, które dało nam trwałą przewagę konkurencyjną"

- Robert Cisak, Koordynator EDI, Maflow

Maflow 2

Motoryzacja | 160 milionów euro obrotu

Zmień swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Zobacz, jak najbardziej zaawansowane łańcuchy dostaw na świecie są
dzięki wymianie danych już dziś.